Zeven vragen (en antwoorden) over heftruckkeuringen

Tom van blom op 1 maart 2017 | 5 minuten leestijd

Bedrijven laten hun
heftrucks steeds vaker keuren. Toch zien we nog altijd veel heftrucks zonder
keuringssticker rondrijden wanneer wij namens BLOM Opleidingen een bedrijf
bezoeken. Een chauffeurstraining op die trucks is voor ons uitgesloten. Daarom
antwoord op zeven vragen over heftruckkeuringen.

Het aantal veiligheidskeuringen in magazijnen is
afgelopen jaar met ruim 8 procent gestegen. Er werden in totaal 261.500
keuringen uitgevoerd, zo meldde keuringsinstituut BMWT vorige week. Deze
cijfers hebben niet alleen betrekking op heftrucks, maar ook op
magazijnstellingen en hijswerktuigen.

Dat is in principe goed nieuws. Bedrijven hebben veilig
werkmateriaal steeds hoger in het vaandel staan, zo meent directeur Jan Hommes
van BMWT. Toch zijn er in Nederland nog altijd veel bedrijven die hun logistiek
materieel niet jaarlijks laten keuren. Wanneer wij op locatie een
heftruckopleiding verzorgen, treffen wij regelmatig heftrucks aan zonder
keuringssticker. Dat is voor BLOM Opleidingen reden om de opleiding te staken.  

Is een keuringssticker
wettelijk verplicht?


Nee, maar in de Arbowet staat wel dat arbeidsmiddelen
zoals heftrucks periodiek moet worden gekeurd. De Arbowet beschrijft niet hoe
die keuring er precies uit moet zien en hoe bedrijven moeten aantonen dat hun
trucks gekeurd zijn. Het beste bewijs is een keuringssticker van een erkende keuringsinstantie
zoals BMWT-keur of VA-keur. Mocht er een heftrucksongeval plaatsvinden, dan
ziet de Inspectie SZW de sticker als een teken dat u zich aan de Arbowet houdt.

Hoe ziet een
keuringsticker eruit?


De sticker is rond, met in het midden een jaartal en
daaromheen de maanden van het jaar. Hierop is te zien tot welke maand van welk
jaar de keuring geldig is. De keurmeester bevestigt de sticker nadat hij de
machine heeft goedgekeurd of nadat eventuele gebreken zijn verholpen. Op een
keuringsformulier noteert hij wat hij heeft gekeurd en hoe geconstateerde
gebreken moeten worden opgelost.

Hoeveel kost een
heftruckkeuring?


Een keuring kost geld, maar de kosten zijn te overzien.
Wie de jaarlijkse keuring combineert met een reguliere onderhoudsbeurt – net
als bij APK-keuringen van auto’s vaak gebeurt – is maar weinig extra geld
kwijt. Bij een onderhoudsbeurt komen de meeste keuringspunten immers al naar
voren. De heftrucks staan op deze manier ook niet langer stil dan nodig.

Wie kan de keuring uitvoeren?

U kunt de heftruck meestal laten keuren door uw
heftruckleverancier. De leveranciers die in Nederland een merk
vertegenwoordigen zijn veelal aangesloten bij de BMWT. Andere partijen hanteren
soms het VA-Keur, dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen VEBIT-keur en
COM-keur. Neem daarom eerst contact op met uw heftruckleverancier en kijk
anders op de websites van BMWT en VA-Keur.

Kan ik de keuring ook
zelf doen?


In theorie wel, maar het is natuurlijk niet aan te
raden. Een leverancier is vaak beter in staat om een oordeel over de staat van
een machine te vellen. Online worden eendaagse cursussen voor keurmeester
heftrucks aangeboden. Maar wat weet u na één dag daadwerkelijk van heftrucks? De
leverancier kent de machine, weet met welke specificaties die is afgeleverd en
kan zien in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij heeft ervaring met
slijtage, schades en incidenten bij andere klanten en neemt allemaal mee in
zijn oordeel. Het uiteindelijke doel is een veilige machine, niet het plakken
van een sticker.

Moet de
tractiebatterij ook worden gekeurd?


Jazeker. In de batterij vindt een chemisch proces plaats,
dat alleen goed en veilig kan verlopen als het geheel van cellen, celdoppen,
celverbindingen, trog, hijsogen en batterijkabels in orde is. Het keuren
daarvan vereist speciale expertise. Hiervoor heeft BMWT een aparte
keuringsprocedure opgesteld, waarin tractiebatterijen, laders en
wisselbatterijen onder de loep worden genomen.

Wie is
verantwoordelijk voor keuring van huurtrucks?


De verantwoordelijkheid voor het werken met goedgekeurde
machines ligt bij de werkgever. Wanneer u een heftruck huurt mag u van uw
leverancier verwachten dat de huurtrucks gekeurd zijn en blijven. Maar u blijft
eindverantwoordelijk. Neem het daarom als voorwaarde op in uw huurcontract.

Tot slot: in sommige bedrijven ontbreekt niet alleen de
keuringssticker, maar ook de gebruikershandleiding van heftrucks. Deze hoort
volgens de wet aanwezig te zijn, maar is vaak nergens te bekennen. Hoe kan een
chauffeur dan zijn truck correct leren bedienen?