‘Prijs Veiligste Magazijn kan bedrijven vooruithelpen’

Logistiekprofs op 30 april 2018 | 4 minuten leestijd

Nederland heeft magazijnen van wereldklasse. Maar daarnaast is er een grote groep magazijnen waarin op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. “Die kunnen wij vooruithelpen”, stelt René de Koster, juryvoorzitter van de Prijs Veiligste Magazijn. Bedrijven die willen weten hoe het met de veiligheid in hun magazijn is gesteld, kunnen zich inschrijven voor de prijs en een onafhankelijk oordeel ontvangen. 

De Prijs Veiligste Magazijn van Nederland wordt op 15 november voor de dertiende keer uitgereikt. Er zijn twee categorieën: grote magazijnen met meer en kleine magazijnen met minder dan 25 medewerkers. Bedrijven die deelnemen, krijgen een gouden, zilveren of bronzen waardering. Daarnaast ontvangen ze een inspectierapport en – als ze doordringen tot de finale –  tips van de jury. De afgelopen twaalf edities heeft volgens de organisatie geleerd dat de veiligheid in magazijnen door deelname aan de prijs een extra impuls kreeg. 

Net als bij de Olympische Spelen geldt ook hier: deelnemen is belangrijker dan winnen. René de Koster, in het dagelijks leven hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verwijst naar de winnaars van voorgaande jaren. “De meeste magazijnen hebben niet meteen goud of zilver gewonnen. Vrijwel allemaal hebben ze vaker meegedaan. Het verbeteren van de veiligheid is een proces dat tijd vergt. Inschrijven voor de Prijs Veiligste Magazijn kan een belangrijke eerste stap zijn. Ook voor kleinere magazijnen.”

Werknemerstevredenheid

De Koster heeft het de afgelopen edities van het Veiligste Magazijn van Nederland steeds weer opnieuw gezien: magazijnen die hoog scoren op veiligheid, scoren ook hoog op kwaliteit, efficiëntie en werknemerstevredenheid. “Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ook het ziekteverzuim en het personeelsverloop zijn lager in een goed presterend magazijn”, stelt de juryvoorzitter en hoogleraar logistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bedrijven die aan de slag willen met de veiligheid in het magazijn, kunnen dat daarom beter onderdeel maken van een bredere aanpak. Een aanpak die gericht is op continue verbetering van de dagelijkse processen in het warehouse. “Dat levert een boodschap op die gemakkelijker is over te brengen op de medewerkers en meer draagvlak krijgt op de magazijnvloer. Met alleen een veiligheidsposter ophangen of enkele voorschriften op papier zetten komen we er niet. Pas als mensen zich elke dag daarmee bezighouden, gaan ze zich daadwerkelijk anders gedragen.”

Lees ook: Dit zijn de veiligste magazijnen van Nederland

Vijf leidende principes

Leidinggevenden spelen een doorslaggevende rol in het vergroten van de veiligheid. Goede leiders handelen volgens de vijf onderstaande principes:

1.     Geef het goede voorbeeld. Leidinggevenden dienen zich beter te gedragen dan de rest.

2.     Motiveer en inspireer. Ze moeten medewerkers overtuigen van het belang van veiligheid.

3.     Luister naar de vloer. Signalen over onveilige situaties moeten worden opgepakt.

4.     Geef ruimte. Timmer niet alles dicht met strakke procedures, maar geef vertrouwen.

5.     Beloon goed gedrag. Niet noodzakelijk met geld, maar vooral met waardering en aandacht.

De Koster onderscheidt daarbij twee soorten managers. Promotiegeoriënteerde managers hebben een visie, formuleren doelen en werken daarnaartoe. Preventieve managers zijn bij het behalen van doelstellingen meer gericht op het voorkomen van problemen. “Uit onderzoek blijkt dat die tweede categorie managers effectiever zijn en beter presteren op het gebied van veiligheid. Dat zijn de managers die elke dag opnieuw kleine stapjes vooruitzetten in het verbeteren van processen.”

Gerelateerde artikelen