iSHARE richt stichting op

Logistiekprofs op 1 July 2022

Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft afsprakenstelsel iSHARE een stichting in het leven geroepen. De Stichting iSHARE ziet onder andere toe op naleving van de afspraken en het faciliteren van doorontwikkelingen in het stelsel.

Stichting iSHARE

Elke partij die toetreedt tot de Stichting iSHARE, werkt volgens de afspraken van het stelsel. Daartoe integreert de partij de API-specificaties in haar software en dient zij aan te tonen te voldoen aan de afspraken van het stelsel. Om formeel toe te treden tekent het bedrijf een zogenaamde ‘Toetredingsovereenkomst’ met de Stichting iSHARE.

Doorontwikkeling

De Stichting iSHARE werkt onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. De stichting ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken,beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere veranderingen in het stelsel. 

“De governance van de stichting is zodanig ingericht dat logistieke organisaties die deelnemer zijn van het iSHARE stelsel op strategisch, tactisch en operationeel niveau bijdragen aan de doorontwikkeling van iSHARE, zodat het stelsel blijft aansluiten bij de behoeften van de logistieke sector zelf”, zegt Eefje van der Harst, Projectmanager iSHARE.

Financiële ondersteuning implementatie

Tijdens vakbeurs ICT & Logistiek maakte de Topsector Logistiek bekend dat het bedrijven financieel gaat ondersteunen bij de implementatie van iSHARE. Ondernemers die in het eerste kwartaal van 2019 met het afsprakenstelsel iSHARE aan de slag gaan komen nu in aanmerking voor een voucher van 5.000 euro.