Logistieke bedrijven krijgen financiële ondersteuning bij implementatie iSHARE

Logistiekprofs op 1 July 2022

De Topsector Logistiek gaat het mkb in de logistieke sector ondersteunen bij het delen van data. Ondernemers die met het afsprakenstelsel iSHARE aan de slag willen komen nu in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de implementatie. Dat maakte Michiel Haarman, programmamanager bij Topsector Logistiek bekend op ICT & Logistiek.

Het iSHARE-project is in 2016 opgezet. In twee jaar tijd hebben meer dan twintig publieke en private partijen uit de logistiek gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie ontwikkeld. 

Data delen met (on)bekende partijen

Binnen het netwerk van iSHARE zijn partijen in staat om drempelloos data te delen met andere partijen die ook zijn aangesloten. Ook met partijen verderop in de keten die zij (nog) niet of nauwelijks kennen, iets waar veel bedrijven nu nog huiverig voor zijn. 

Bedrijven die iSHARE implementeren, doen eerst technische aanpassingen in hun software. Dat doen zij zelf of met hulp van hun softwareleverancier. Vervolgens tekenen zij een Toetredingsovereenkomst met de Stichting iSHARE. 

Bijdrage in de kosten

Op ICT & Logistiek maakte de Topsector Logistiek, initiatiefnemer van het afsprakenstelsel, bekend dat het mkb’ers gaat ondersteunen in de kosten van de implementatie ervan. Bedrijven die iSHARE implementeren ontvangen een voucher van 5.000 euro. De financiële ondersteuning is bedoeld om het mkb te stimuleren om te werken volgens de afspraken van het stelsel. 

‘Hele sector profiteert’

Dat biedt niet alleen die bedrijven eindeloos veel mogelijkheden, maar ook de sector als geheel, stelt Haarman. “Het wordt bijvoorbeeld veel makkelijker om van elkaars vervoerscapaciteit gebruik te maken. En dat draagt weer bij aan de positie van Nederland als logistieke topspeler. En niet onbelangrijk: de CO2-uitstoot van de sector brengen we daarmee ook omlaag.”

In het eerste kwartaal van 2019

Bedrijven die willen profiteren van de regeling, dienen iSHARE in het eerste kwartaal van 2019 te implementeren. Voorwaarde is dat de aanvraag voor het eind van dit jaar binnen is.