Als het getij verloopt..

Frits de wind op 21 september 2015 | 4 minuten leestijd

Deze week beschrijft logistiek adviseur Frits de Wind de periode na de zomervakantie. Volgens De Wind een mooie tijd om eens kritisch te kijken naar logistieke processen binnen het bedrijf. “Een soort APK voor de logistiek: zijn we nog fit en zijn we nog optimaal toegerust voor onze (veranderde) taken?”

In de afgelopen periode was ik op vakantie in Scandinavië. Omdat logistiek overal is, en ik ook van mijn werk houd, kan ik het niet laten om, alhoewel het vakantie is, toch ook daar de wereld door een logistieke bril te bezien.

Dat begint met het laden van de ferry. Allereerst staan daar natuurlijk voertuigen in een wachtrij. Afhankelijk van bestemming en voertuigafmetingen (vooral de hoogte) worden die wachtrijen in een bepaalde volgorde afgehandeld. Toen er een aantal jaren geleden een nieuwe veerboot in de vaart werd genomen, veranderde ook de strategie om de voertuigen aan boord te nemen. Doel is natuurlijk om binnen de marges van veiligheid, het laadproces zo snel mogelijk af te werken; immers een veerboot moet varen en zo min mogelijk stil liggen.

Andere distributiestructuren  
Eenmaal in Scandinavië aangekomen, valt op dat distributiestructuren behoorlijk afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is. Een andere bevolkingsdichtheid, andere vraagpatronen en een andere infrastructuur leiden tot andere besliscriteria. Afstanden zijn zowel in kilometers als in reistijd vaak groter in Scandinavië en voertuigen zijn, gedwongen door de infrastructuur, kleiner. Dat leidt tot andere vervoersstromen en andere combinaties. Op sommige routes worden zelfs openbaar vervoer en goederentransport gecombineerd: een reisbus is achterin het voertuig voorzien van ruimte voor goederen, compleet met laadlift.

Of het allemaal volledig is geoptimaliseerd, heb ik niet kunnen beoordelen; ik was immers met vakantie! Maar er is wel over nagedacht, en als er een veerboot wordt vervangen door een vaste brug, heeft dat invloed op de bestaande distributiestructuren.

Lees ook: Cultuurverschillen in de logistiek

‘Never change a winning team’ 
Regelmatig kom ik in bedrijven, waar men zich onder het motto ‘never change a winning team’ al tijden niet meer heeft afgevraagd of er nog wel met de juiste structuur en het juiste concept wordt gewerkt. Het risico dat je dan loopt is dat de omgeving (behoorlijk) kan zijn veranderd. Het team kan nog wel goed zijn, maar is het klantenpatroon, het vraagpatroon, het productenaanbod en de infrastructuur ook ongewijzigd?

We moeten helemaal niet veranderen om het veranderen, maar vaak dwingt de buitenwereld een verandering af. Die buitenwereld is namelijk constant in beweging en om onze rol te blijven spelen, moeten wij ons wel aanpassen aan die veranderingen.

APK voor de logistiek 
Door een product te standaardiseren of modulair op te bouwen, kunnen wij het misschien dichter bij de klant op voorraad leggen, dus bij dealers in plaats van in een centraal distributiecentrum. Andere producten moeten wij, door afnemende vraag, misschien juist centraal op voorraad gaan houden in plaats van lokaal. Past het intern transport materieel nog wel bij ons productengamma, ook nog sinds klanten per stuk mogen bestellen waar dat vroeger per doos was?

Periodiek moeten wij ons een aantal vragen stellen, een soort van APK voor onze logistiek: zijn we nog fit en zijn we nog optimaal toegerust voor onze (veranderde) taken?

Ik hoop dat u net zoals ik een goede vakantie hebt gehad en u weer helemaal uitgerust bent om eens kritisch te kijken naar uw logistiek.

Frits de Wind – logistiek adviseur