Hoe realistisch is ondergrondse logistiek?

Zou het echt kans maken, goederenvervoer via ondergrondse pijpleidingen? Op 16 april plaatste LogistiekProfs.nl een bericht over MoleSolutions, een start-up uit Engeland dat de mogelijkheden daarvoor onderzoekt en een pilot in Northampton wil starten. Kort daarvoor presenteerde Wim van de Camp, europarlementariër van het CDA, zijn toekomstvisie op het Europees vervoer met daarin onder meer aandacht goederenvervoer via pijpleidingen tussen bijvoorbeeld Tilburg en Eindhoven. 'Buizenpost', noemde Van de Camp dat tijdens een interview voor NPO Radio 1.

De ideeën voor ondergronds goederenvervoer zijn allesbehalve nieuw. Vijftien tot twintig jaar geleden werden in Nederland verschillende studies verricht naar 'ondergrondse logistieke systemen' (OLS). Het meest concreet was het plan voor een ondergronds transportsysteem tussen Bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol. Daarvoor zou een buis met een diameter van twee meter moeten worden aangelegd, waarin onbemande voertuigen pakketten van 1,25 x 1,25 x 6,00 meter zouden moeten vervoeren. Mede gezien de grote stroom bloemen en planten die dagelijks vanuit Aalsmeer via Schiphol naar bestemmingen over de hele wereld worden gevlogen, leek dit een aantrekkelijk concept. Tot realisatie is het echter nooit gekomen.

Bovengrondse varianten
Dat geldt ook voor de vele OLS-concepten waarnaar verschillende steden in Nederland onderzoek hebben laten verrichten. Alle studies leidden tot dezelfde conclusies: te hoge investeringskosten, die niet opwegen tegen de voordelen. Hier en daar is het onderzoek verlegd van ondergrondse logistieke systemen naar ongehinderde logistieke systemen bovengronds. Het meest recent is het idee voor een ongehinderd logistiek systeem tussen de haven van Born en de autofabriek van VDL Nedcar. Ook deze bovengrondse varianten zijn tot nu toe niet verwezenlijkt.

Kans van slagen?
Heeft het initiatief van het Britse Mole Solutions kans van slagen? Wat in het voordeel van deze start-up pleit is dat ze niet eerst met allerlei overheidsinstanties en adviesbureaus oeverloos zijn gaan overleggen over mogelijke trajecten en business cases, maar allereerst een werkend systeem zijn gaan bouwen. Mole Solutions heeft capsules ontwikkeld die aan elkaar kunnen worden gekoppeld en over rails door een pijp kunnen rijden. Elke capsule kan twee pallets bevatten, die straks volledig automatisch kunnen worden geladen en gelost. Als de hardware gereed is, begint het concept vanzelf veel meer te leven. Iets wat op papier futuristisch lijkt, wordt dan opeens realistisch.

Belang logistiek dienstverleners
Wat realisatie lastig maakt, is de wijze waarop het transport vandaag de dag georganiseerd is. Verreweg de meeste bedrijven hebben het transport uitbesteed aan logistiek dienstverleners, waardoor alle transportgerelateerde problemen zoals congestie en CO2-uitstoot in eerste instantie de problemen van de dienstverleners zijn geworden. Die dienstverleners op hun beurt leven van het transport en hebben geen belang bij een investering in een ondergronds logistiek systeem waardoor hun vrachtauto's stil komen te staan. Om deze impasse te doorbreken is veel lef, veel geduld en vooral veel geld nodig.

Marcel te Lindert - journalist logistiek en supply chain management

Plaats een reactie (0)

Reageren