Zoektocht naar talenten in SCM bezorgt bedrijven hoofdbrekens
Personeel & Arbeidsmarkt 30.03.2018 | Branchenieuws

Zoektocht naar talenten in SCM bezorgt bedrijven hoofdbrekens

Blockchain, internet of things, artificial intelligence, robotisering: stuk voor stuk nieuwe technologieën die een grote impact op supply chains kunnen hebben. Maar wat is de impact van die technologieën op de medewerkers in de supply chain? En hoe vinden we de benodigde talenten? Dat zijn vragen waarover de koplopers in supply chain management zich gaan buigen binnen het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

SCELP is een kennisplatform van koplopers in supply chain management die gezamenlijk nieuwe praktische kennis willen genereren om zo de innovaties te kunnen omarmen. Vorige week hebben de deelnemers gezamenlijk vier belangrijke thema’s voor de komende jaren geagendeerd. Eén van de thema’s is talentontwikkeling, ingegeven door de grote veranderingen waarvoor supply chain staan. Blockchain, internet of things, artificial intellingence, 3D-printing en robotisering zijn technologieën die een grote invloed zullen hebben op de wijze waarop we supply chains inrichten en besturen.

“Wat is de impact van al die nieuwe technologieën op de medewerkers in de supply chain? Hoe nemen we hen mee in al die veranderingen?”, verwoordde één van de deelnemers de vragen waarmee supply chain professionals worstelen. Anderen haakten in op de nieuwe talenten die nodig zijn om de uitdagingen in supply chain management te kunnen aangaan. “Hoe verkopen we ons vakgebied om die nieuwe talenten binnen te halen? Hoe stomen we de supply chain managers van 2025 klaar?”

Nieuwe businessmodellen

Een ander prominent thema gaat over nieuwe businessmodellen die kunnen ontstaan door toepassing van die nieuwe technologieën. Denk aan e-commerce, maar ook aan ‘servitization’: de trend waarin bedrijven geen producten meer verkopen, maar diensten waarvan die producten integraal onderdeel uitmaken. Als voorbeeld dienen de verlichtingsproducenten die geen lampen meer verkopen, maar light-as-a-service. Dergelijke nieuwe businessmodellen vragen om andere supply chains. Hoe kunnen supply chain professionals een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van die businessmodellen?

Het derde thema is duurzaamheid. “Als we vaart willen maken met duurzaamheid, zullen organisaties daarvoor expliciete strategische keuzes moeten maken. Daarbij mag duurzaamheid op korte termijn ten koste gaan van andere doelen en dus geld kosten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er een doordacht businessmodel achter de duurzame strategie schuilgaat. Zonder lange-termijn ‘profit’ kan een organisatie immers niet voortbestaan”, zegt Jack van der Veen, hoogleraar SCM bij Nyenrode Business Universiteit. Van der Veen heeft vijf jaar geleden samen met Michel van Buren van BLMC het initiatief genomen voor de oprichting van SCELP.

Strategie

Het vierde thema, supply chain strategie, komt voort uit de constatering dat supply chain management binnen veel bedrijven pas aan bod komt nadat de bedrijfsstrategie is geformuleerd. De supply chain-afdeling mag dan die strategie uitvoeren. De vraag is nu hoe de supply chain invloed kan uitoefenen op de bedrijfsstrategie. Hoe kunnen supply chain professionals ervoor zorgen dat bedrijven bij het formuleren van hun bedrijfsstrategie rekening houden met de mogelijkheden van, en de consequenties voor, supply chain?

SCELP is eind 2012 opgericht als een platform van en voor supply chain professionals. In de afgelopen vijf jaar heeft SCELP praktische kennis en tools ontwikkeld rondom thema’s als supply chain strategie, leiderschap en cultuur. Op 12 maart is een nieuwe periode van vijf jaar ingeluid, waarbij nieuwe thema’s zijn vastgesteld. De ambitie, opzet en organisatie zijn onveranderd gebleven: elk kwartaal komen de koplopers in supply chain management bijeen om samen nieuwe kennis en tools te ontwikkelen. Wie behoort tot de doelgroep en wil bijdragen aan de ontwikkeling van het vak, kan zich bij SCELP aansluiten. 

Plaats een reactie (0)

Reageren