Zo motiveer je jongeren voor de logistiek

Logistiekprofs op 21 August 2017

De krapte op de logistieke arbeidsmarkt houdt voorlopig aan. Bedrijven en onderwijsinstellingen doen er daarom goed aan om jongeren te motiveren voor een baan in de logistiek. In aanloop naar de workshop ‘Het aansturen van jongeren in de logistiek’ geeft evofenedex tips. 

Het aantal vacatures voor hoger logistiek personeel groeit naar verwachting met 21 procent tussen 2015 en 2020. Dat concludeerde onderzoeksbureau Panteia eerder dit jaar in het onderzoek ‘Arbeidsmarkt en Onderwijs Logistiek’, uitgevoerd in opdracht van de Topsector Logistiek. Ondertussen neemt de arbeidsmarktinstroom van hbo- en wo-gediplomeerden in diezelfde periode met 9 procent toe. Het resultaat is een tekort aan hooggeschoolde arbeidskrachten. 

Eén van de knelpunten in deze kwestie zou het werkgeversimago van de logistiek zijn. Dit imago is gunstiger dan in het verleden, maar biedt ruimte voor verbetering. Jongeren zijn volgens Panteia nog steeds niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die sector biedt. Bovendien worden veel bedrijven in de logistiek nog op een klassieke manier gemanaged (top-down). Dit sluit niet aan bij de wensen en behoeften van de hoger opgeleiden behorend tot Generatie Y.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat jongeren drie basisbehoeften hebben die zorgen voor intrinsieke motivatie: competentie, verbondenheid en autonomie. Intrinsieke motivatie kan niet worden afgedwongen, maar jongeren kunnen wel op een dusdanige manier worden begeleid om uit zichzelf in beweging te komen. 

Ontwikkelen competenties 
Jongeren willen graag verder komen en bepaalde competenties ontwikkelen. Laat jongeren al vroeg weten dat er mogelijkheden voor groei zijn binnen het bedrijf. Spreek met nieuwe jonge werknemers af wat hun mogelijkheden zijn tot groei en wat er van hen wordt verwacht. Ga ook regelmatig in gesprek om de voortgang te bespreken. 

Lees ook: De jonge hbo’er

Zorg voor verbondenheid
Jongeren vinden het belangrijk om zich verbonden te voelen met hun manager, collega’s en met het bedrijf. Dat gevoel kan worden gecreëerd door activiteiten buiten werk te organiseren of inspirerende sprekers uit te nodigen voor bijeenkomsten. Deze sprekers zouden kunnen ingaan op loopbaanontwikkeling, persoonlijke groei en werkplezier. Door dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken kunnen medewerkers elkaar makkelijker vinden en hun vraagstukken delen. Zo vergroot je de verbondenheid van jonge werknemers. 

Vrijheid en zelfstandigheid
Jongeren willen graag verantwoordelijkheid dragen en inspraak hebben. Daarbij genieten zij graag een bepaalde mate van vrijheid. Jongeren die autonomie op de werkvloer ervaren zijn vaak gemotiveerder. Ze werken graag zelfstandig en willen vrij zijn om initiatief te tonen en verbeteringen voor te stellen. Willen jongeren een bepaalde verantwoordelijkheid die ze nog niet aankunnen? Schets dan de voorwaarden waaronder ze dat wel kunnen en ondersteun waar nodig.

Redactie LogistiekProfs