‘Zelfrijdende vrachtwagen verandert chauffeur in administratief medewerker’

Logistiekprofs op 2 March 2017

Zelfrijdende vrachtwagens gaan het beroep van vrachtwagenchauffeurs drastisch doen veranderen. Het takenpakket van een vrachtwagenchauffeur zal meer gaan lijken op dat van administratief medewerker, met kenmerken van een accountmanager. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Value Added Trucking van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL).

Verwacht wordt dat zelfrijdende vrachtwagens in de nabije toekomst op de weg te vinden zijn. Met de huidige wetgeving moet er altijd nog een chauffeur aan boord van de truck zijn. Het VIL onderzocht welke andere taken de chauffeur kunnen worden toebedeeld, om zijn aanwezigheid alsnog nuttig te maken. Verveling zou op de lange termijn namelijk invloed op de gezondheid van de chauffeur kunnen hebben.

Legio mogelijkheden
Het VIL kwam tot de conclusie dat de chauffeur tijdens de rit de administratieve handeling van de transportorder op zich kan nemen. Ook het aannemen van nieuwe transportopdrachten of de registratie van informatie over laad- en losplaatsen behoort tot de mogelijkheden. De chauffeur kan de uren verder gebruiken om een deel van de verplichte bijscholing uit te voeren. Mogelijkheden te over om de baan van chauffeur zowel voor chauffeur als voor de werkgever nuttig in te blijven vullen, concludeert het VIL. Een business case in het onderzoek laat zelfs zien dat bedrijven per truck jaarlijks 6.000 tot 10.000 euro kunnen besparen door op deze manier te werken.

Geschikt personeel
De grote uitdaging zit hem in het vinden van geschikt personeel voor dit functieprofiel. De gemiddelde chauffeur beschikt (nog) niet over voldoende administratieve vaardigheden. Transportbedrijven hebben bovendien vaak buitenlandse chauffeurs in dienst, die de taal van het land niet spreken. Het VIL stelt dat transportbedrijven die aan de slag willen met zelfrijdende technologie moeten nagaan in hoeverre de chauffeurs vaardigheden op het gebied van communicatie, talent, computers en multimedia onder de knie hebben. “De business case leidde tot een paradoxale vaststelling. Verwacht wordt dat de zelfrijdende trucks het vooral op lange internationale trajecten van de chauffeur zullen overnemen, waardoor die tijd heeft om extra taken uit te voeren en opleidingen te volgen. Maar tijdens deze trajecten is het aantal taken vrij beperkt. Bij nationaal vervoer geldt het omgekeerde: er is meer administratief werk, maar het aandeel kilometers waar autonoom of in konvooi wordt gereden, is dan weer beperkt”, aldus VIL.

Redactie LogistiekProfs