Winkeliers overwegen rechtsgang door tariefverlaging PostNL

Logistiekprofs op 4 May 2016

Winkeliers met een PostNL-afhaalpunt overwegen rechterlijke stappen als het koeriersbedrijf de voorgenomen tariefverlaging doorzet. PostNL gaat naar eigen zeggen 25 procent minder betalen voor de afhaalpunten, maar volgens de Vereniging van Postretailers (VVP) kunnen de verlagingen voor winkeliers tot 40 procent oplopen.

PostNL kondigde in maart aan dat het winkeliers minder gaat betalen voor de afhaalpunten. Volgens berekeningen van VVP zou dit gevolgen hebben voor circa 2500 winkeliers, die gemiddeld 9000 euro per jaar minder ontvangen. De vereniging wil dat PostNL ervoor waakt dat zij haar machtspositie niet misbruikt. Dat zou zeker het geval zijn omdat PostNL vasthoudt aan een exclusiviteitsbeding, waardoor retailers geen zaken mogen doen met concurrenten van PostNL. 

Deadline
De vereniging schrijft dat PostNL ‘toerekenbaar tekort schiet en onrechtmatig handelt als zij vasthoudt aan haar voornemen tot verlaging van de vergoedingen’. Het postbedrijf krijgt tot 12 mei om af te zien van de doorvoering. Daarna zal de VVP juridische maatregelen treffen. 

Albert Heijn sluit meeste afhaalpunten
Vorige maand liet Albert Heijn al weten een groot deel van de PostNL-afhaalpunten te gaan sluiten, deels door de ontstane drukte bij de servicebalies en deels door de lagere vergoeding die PostNL vanaf 1 juli gaat betalen. De supermarktketen sluit 156 afhaalpunten en behoudt er negentig.

Redactie LogistiekProfs