Wie is aansprakelijk bij een heftruckongeval?

Tom van blom op 16 november 2016 | 4 minuten leestijd

Vergoedt de verzekeringsmaatschappij de schade wanneer er op het bedrijf een ongeval plaatsvindt? En kan de chauffeur opdraaien voor de financiële schade bij een bedrijfsongeval? Het zijn vragen die heftruckchauffeurs vaak stellen tijdens hun opleiding. In dit artikel het antwoord op deze vragen en vijf tips om te voorkomen dat een bedrijfsongeval niet wordt verzekerd omdat u grove nalatigheid wordt verweten.

In principe is de werkgever altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Hij is immers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving waarbij chauffeurs geen risico lopen op letsel of andere schade. Gebeurt dit toch? Dan is de werkgever verplicht een schadevergoeding te betalen. Hierop geldt een uitzondering wanneer de heftruckchauffeur willens en wetens roekeloos heeft gehandeld of met opzet een ongeval heeft veroorzaakt.

Onvoorzichtig handelen door routine

Hoe zit dat wanneer de chauffeur een ongeval heeft veroorzaakt omdat hij ietwat onvoorzichtig heeft gehandeld? Dan is de werkgever wel aansprakelijk. Hij dient er voor te zorgen dat de aandacht van chauffeurs niet verslapt door bijvoorbeeld routine. Een werkgever moet dus zien te voorkomen dat er kans is op ongelukken bij routinematige werkzaamheden.

Een voorbeeld hiervan is te vinden op de website Judex.nl. In dit voorbeeld bediende een uitzendkracht een verpakkingsmachine die vastliep. De uitzendkracht heeft vervolgens geprobeerd de verpakkingen los te maken, maar zette daarbij de machine niet uit. Daardoor raakte hij gewond. De rechter oordeelde dat het bedrijf rekening had moeten houden met onvoorzichtigheid van de uitzendkracht, die dagelijks met de machine werkte. Zo had het de machine beter kunnen beveiligen.

Waarschuwingsstickers en een stopknop zijn in dit geval niet altijd voldoende om de werknemer aansprakelijk te stellen. In een ander voorbeeld oordeelde de rechter namelijk dat het waarschuwen voor gevaren via bijvoorbeeld stickers, schriftelijke en mondelinge instructies niet in alle gevallen voldoende was. De werkgever had er rekening mee moeten houden dat een werknemer door de dagelijkse omgang met een machine niet altijd alle voorzichtigheid in acht neemt.

Lees ook: ‘Toffe baas’ bepalend voor veilig magazijn

5 tips om ‘grove nalatigheid’ te voorkomen

Om te voorkomen dat bedrijven bij een ongeval zwaar in de kosten lopen, is er de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering keert uit wanneer medewerkers schade oplopen door een ongeval. Volgens het Verbond van Verzekeraars keert die verzekering in principe altijd uit, behalve als er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Maar wanneer is dat het geval?

  • Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de risico’s in kaart te brengen met een RI&E, maar cijfers laten zien dat slechts 40 procent van het midden- en kleinbedrijf de RI&E op orde heeft.
  • Keuren van trucks en stellingen. Heftrucks en andere werkmaterieel zoals magazijnstellingen dienen periodiek te worden gekeurd. Het beste bewijs daarvoor is de keuring te laten uitvoeren door een gecertificeerde organisatie, denk aan BMWT-Keur of VA-Keur.
  • Opleiden van chauffeurs. Volgens de Arbo-wet dienen heftruckchauffeurs een gedegen instructie te ontvangen. Een heftruckopleiding is niet verplicht, maar wel het beste bewijs voor die gedegen instructie.
  • Code Gezond en Veilig Magazijn. Een bedrijf dat echt werk wil maken van veiligheid, moet meer doen dan risico’s inventariseren, hulpmiddelen keuren en mensen opleiden. De Code Gezond en Veilig Magazijn biedt daarvoor een goede toolkit. Op www.cgvm.nl staan de tien belangrijkste risico-hotspots in magazijnen met de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om die risico’s in te perken.
  • Schakel Inspectie SZW in. En als onverhoopt dan toch een ongeval plaatsvindt, neem dan contact op met de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie). Dat is vooral belangrijk bij een ernstig ongeval, bijvoorbeeld bij een overlijden of ziekenhuisopname. Beter dat u zelf contact opneemt dan iemand anders.

Kortom: medewerkers en bedrijven kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat ze niet voor de financiële schade van een bedrijfsongeval opdraaien. De vraag blijft of alle schade door de verzekeraar wordt vergoedt. Denk alleen al aan de reputatieschade die een ongeval kan veroorzaken. Tot slot: een financiële schadevergoeding verzacht natuurlijk nooit al het leed dat een ongeval kan veroorzaken.

Tom van BLOM – Expert intern transport