Weinig plek voor XXL-distributiecentra

Logistiekprofs op 1 July 2022

Bedrijven die een distributiecentrum groter dan 40.000 vierkante meter willen bouwen, kunnen maar op een zeer beperkt aantal plekken terecht. De grote kavels op de verschillende logistieke hotspots zijn namelijk bijna op. 

Dat stellen verschillende vastgoedexperts tegenover RTL Z. Zalando kondigde onlangs de bouw aan van een distributiecentrum van 140.000 vierkante meter in Bleiswijk. Inditex betrekt in Lelystad een logistiek pand van 170.000 vierkante meter. Het zijn mogelijk de laatste grote distributiecentra die voorlopig in Nederland worden gerealiseerd. 

Beperkte ruimte op bedrijventerreinen

Er is nog wel grond beschikbaar op verschillende bedrijventerreinen, maar deze kavels hebben een beperkt formaat. “40 procent van de logistieke bedrijven die we ondervraagd hebben, zit met een huisvestingsvraagstuk”, zegt Hub Ploem, partner bij de Stec Groep tegen RTL Z. De bedrijven hebben volgens Ploem minstens vijf hectare nodig en vaak zelfs meer dan tien hectare. Die ruimte is er niet op de bestaande bedrijventerreinen.

Stikstofbesluit

In het verleden wisten gemeenten schaarste te voorkomen door nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. Door het stikstofbesluit van de Raad van State gaat dat minder makkelijk. Het besluit houdt in dat bouwvergunningen in de buurt van beschermde natuurgebieden niet zomaar worden afgegeven. Talloze bestaande projecten komen hierdoor op losse schroeven te staan. 

Brownfields

Herontwikkeling van een bestaand bedrijventerrein, een zogenoemd brownfield, kan soelaas bieden. Zalando bouwt in Bleiswijk op een brownfield. Volgens Rens zijn hier ook nadelen aan verbonden. “Je moet bijvoorbeeld vier percelen tegelijkertijd kopen om een groot pand neer te kunnen zetten, maar die oude panden komen niet altijd tegelijkertijd op de markt. En je kunt ze niet één voor één aankopen, want dan staan ze jaren leeg voordat je alles hebt.”

Gemeenten voorzichtig met XXL-dc’s

Bovendien zijn gemeenten zelf niet zo happig meer op XXL-warehouses. In Venlo is bijvoorbeeld plek, maar daar staan al een aantal grote logistieke sites. “Als je als gemeente tien van die panden binnen de gemeentegrens hebt, heb je een probleem”, zegt Arjan Rens, voorzitter van de vakgroep logistiek van makelaarsorganisatie Dynamis. “Stel dat bijvoorbeeld Bol.com het pand in Waalwijk verlaat. Is er dan wel een andere huurder of koper te vinden? Anders zit je met een enorm pand dat jaren leegstaat.” 

Afbeelding: Het XXL-distributiecentrum van bol.com in Waalwijk. Het pand beslaat een oppervlakte van 50.000 vierkante meter. Daar wordt de komende jaren nog eens 50.000 vierkante meter aan toegevoegd.