Wat kost een flexibel magazijn?

Robert van ree op 13 juni 2016 | 3 minuten leestijd

In rap tempo worden er in Nederland weer nieuwe magazijnen gebouwd en het zal niemand ontgaan dat de ‘blokkendozen’ steeds groter worden. Is dit vanwege een geplande toename in opslag of speelt de behoefte aan flexibiliteit een steeds groter wordende rol?

De vraag hoeveel flexibiliteit moet worden ingebouwd komt tijdens het ontwerptraject al vrij vroeg aan de orde. En de vraag is legitiem want flexibiliteit in de logistieke context betekent inbouwen van extra ruimte om onzekerheid af te dekken en is soms een ‘show stopper’ voor gemechaniseerde opslagsystemen.

En dat flexibiliteit meestal extra geld kost, moge duidelijk zijn. Om afwegingen te kunnen maken en er een getal aan te hangen, zul je eerst duidelijk moeten maken waar je over praat. Gaat het alleen over onzekerheid in toekomstige productafmetingen en de daarbij behorende opslag of krijgt de bestaande B2B operatie er nog een E-fulfilment broertje bij, al dan niet bedoeld voor de logistieke afhandeling voor derden.

Onbekende producten en volumes
Online kanalen met continue wijzigende en complexer wordende eisen vragen om een steeds snellere reactie van bedrijven. Verdienmodellen moeten snel kunnen worden omgegooid en bijbehorende assortimenten snel geïntroduceerd. Omdat niemand een uitspraak kan doen over toekomstige productafmetingen en het benodigd aantal dagen voorraad zal er ruimer in pallet- en legbordstellingen moeten worden voorzien dan historische berekeningen aantonen.

Maar opslagruimte is niet niet het enige flexibiliteitskriterium. Promoties zorgen steeds meer voor enorme pieken in de dagelijkse orders en worden ook vaak ingezet als ‘traffic generator’ voor andere produkten. Smalle gangen opslagsystemen, bedoeld voor hogere opslagdichtheid, voldoen dan niet meer omdat deze de hogere doorvoer niet aankunnen. Niet voor niets heeft Amazon veel van haar magazijnen ingericht met handmatige vloeroperaties voor het verzamelen van dozen vanaf pallets. Het is de maximale vorm van flexibiliteit omdat ze ieder nieuw artikel in zo’n concept kwijt kunnen. Tijdens de seizoenspieken kunnen ze het aantal order pickers snel opvoeren om nog steeds tijdig te kunnen leveren. Produktiveitsverlies door grotere loopafstanden wordt gecompenseerd met slimme, zelfgebouwde WMS algorithmes die zeer dynamisch taken aan order pickers kunnen toewijzen op basis van hun locatie.

Kostenplaatje
Een bewuste keuze voor flexibiliteit is dus het resultaat van een heldere visie en wordt zelden achteraf ter discussie gesteld. Er zal wel een kwalitatieve en kwantitatieve afweging moeten worden gemaakt om te bepalen hoeveel het mag kosten.

Wat is het je waard om wekelijks 100 nieuwe artikelen met onbekend volume te introduceren en verzekerd te zijn van een pick locatie? Kies je voor extra loading docks of extra opstelruimte achter iedere deur om de piek aan vrachtwagens af te kunnen handelen? Kiezen we voor assortimenten waarvan de produkten ook in de toekomst in bakken in een Shuttle systeem kunnen worden opgeslagen of willen we daardoor niet gelimiteerd worden?

Allemaal vragen die stuk voor stuk beantwoord moeten worden om bewuste keuzes te maken en het uiteindelijke kostenplaatje van de gewenste flexibiliteit te bepalen.

Robert van Ree – senior consultant St. Onge Company