‘Voorraad logistiek vastgoed stijgt met 15 procent’

Logistiekprofs op 4 June 2018

Logistieke vastgoedpartijen gaan de komende jarig stevig investeren in vierkante meters.  Gezamenlijk willen ze ruim vier miljoen vierkante meters aan logistiek vastgoed bouwen. Dat betekent een toename van 15 procent op de totale logistieke voorraad in Nederland. 

Oververhitting op logistieke hotspots

Onderzoek van Stec Groep onder de twintig grootste vastgoedpartijen in de logistiek laat zien dat het meerendeel de huidige markt als ‘goed/uitstekend’ beoordeelt. Circa 35 procent van de partijen vindt dat de markt overhit begint te raken. Toch heeft dat geen invloed op de bouwplannen van de respondenten. 

“Vooral in de hotspots West-Brabant, Tilburg en Venlo is sprake van oververhitting”, constateert Hub Ploem van Stec Groep. “Ondanks de tekenen van een oververhitte markt hebben de vastgoedpartijen aanzienlijke nieuwbouwplannen. De traditionele hotspots zijn daarbij het meest in trek. Schaarste aan grond en werknemerstekorten leiden er echter toe dat plekken ten noorden en zuiden van de hotspots overwogen worden zoals Midden- en Oost-Nederland.”  

Op termijn meer kleinere distributiecentra bij steden

Niet verassend is dat 75 procent van de vastgoedpartijen de komende jaren een dominantie van XXL-distributiecentra verwacht; een voortzetting van de bestaande dynamiek. Opvallend is wel dat deze partijen op middellange termijn verwachten dat XXL-warehouses minder dominant zullen zijn. 30 procent verwacht vooral groei in kleine en middelgrote dc’s nabij de consument. Ploem: “We verwachten niet dat XXL op zijn retour is. Er zal ook op langere termijn een vraag zijn naar XXL-dc’s, onder andere door consolidaties, e-fulfilment en efficiëntie-voordelen. Maar de groei in het B2C-segment wakkert ook een ander vastgoedtype aan; kleinschalige fulfilmentcentra, sorteerhubs en retourcentra dicht bij de stad.”

Brownfields versus greenfield’s

Een meerderheid (75 procent) van de vastgoedpartijen verwacht dat als gevolg van de huidige bouwhausse meer incourante dc’s leeg komen te staan. Tot een overaanbod leidt dit echter niet. Een deel van dit leegkomende vastgoed wordt snel weer opgevuld door nieuwe gebruikers. Wat ook wordt voorzien is dat de schaarste aan grond in de logistieke hotspots er toe zal leiden dat brownfields (bestaande al bebouwde bedrijfslocaties) aantrekkelijker worden als bouwlocatie. Voor ruim 70 procent van de vastgoedpartijen zijn dit ten opzichte van greenfields commercieel gezien minstens zo aantrekkelijke investeringen. De aansluiting van vraag naar en aanbod van geschikte plekken is daarbij een aandachtspunt.