Vervoersorganisaties eisen actie kabinet tegen files

Logistiekprofs op 23 June 2016

Verladersorganisatie EVO en exporteurvereniging
Fenedex willen dat het kabinet alles op alles zet om het groeiende aantal filekilometers zo snel mogelijk
verminderen.

Uit een rapport dat het kabinet vorige week publiceerde blijkt dat Nederlanders door files jaarlijks 57.6 miljoen uur langer in hun auto, bestelauto of
vrachtauto zitten dan ze hadden gewild. Dit aantal uren is gemeten over de
eerste helft van dit jaar en is een stijging van 3.6 procent ten opzichte van
2015.

Investeringen
Een nationale coalitie van 31 vervoerspartijen gaf eerder aan dat het kabinet meer geld moet steken in het verbeteren van de infrastructuur. Met deze extra investeringen moet economische schade worden beperkt.

Vandaag gaat de Tweede Kamer in debat over de Nederlandse
infrastructuur met de minister. In een brief hebben EVO en Fenedex een dringend
verzoek gedaan aan het kabinet om meer geld te
investeren. Onder meer de ring bij Utrecht moet meer wegcapaciteit krijgen. Ook het knooppunt Hooipolder A27 – A59, de N35 bij Raalte West moeten worden
aangepast. Daarnaast moet er volgens de organisaties een oplossing worden
gevonden voor de files bij de aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld. 
   

Verzoeken
Ook uit Zeeland is er een verzoek gekomen om een spoorlijn aan
te leggen tussen Terneuzen en het Belgische Gent en de sluiscapaciteit bij
Kornwerderzand uit te breiden. EVO en Fenedex ondersteunen deze verzoeken.

Redactie LogistiekProfs