Verladers moeten containers verplicht wegen

Logistiekprofs op 24 november 2014 | 1 minuut leestijd

Exportcontainers die over zee worden vervoerd, moeten verplicht door verladers worden gewogen. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) beslist. Deze plicht gaat in op 1 juli 2016 en geldt wereldwijd. Verladers kunnen het brutogewicht verifiëren door de container op een weegbrug te wegen, of door het totaalgewicht van lading, pallets, verpakkingsmaterialen en het gewicht van de container samen te nemen. 

Goedkeuring autoriteiten
De berekeningswijze moet in ieder geval zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container is beladen. Dit kan per land verschillen. De verlader moet het totaalgewicht de container tijdig doorgeven aan de kapitein en de terminals, zodat zij het stuwplan van het schip conform de opgegeven gewichten kunnen opstellen. 

Redactie LogistiekProfs