‘Veel bedrijven werken nog ongezond en onveilig’

Logistiekprofs op 18 april 2018 | 2 minuten leestijd

De arbeidsveiligheid bij bedrijven laat nog altijd te wensen over. Het aantal onderzoeken naar arbeidsongevallen nam het afgelopen jaar zelfs met 7 procent toe. Ondernemersorganisatie evofenedex pleit daarom voor een betere veiligheidsstructuur, die als basis dient voor preventie.    

Het rapport ‘De staat van arbeidsveiligheid’ van de Inspectie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) laat zien dat er het afgelopen jaar 2500 onderzoeken werden uitgevoerd naar arbeidsongevallen. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. 

Het inspectierapport stelt onder meer dat met name jongeren en uitzendkrachten vaker betrokken zijn bij incidenten op de werkvloer. Dit zou wijzen op de afwezigheid van een adequate veiligheidscultuur. Evofenedex in een reactie op het rapport: “Gezond en veilig handelen is een gevolg van het nemen van voorzorgsmaatregelen, het in gesprek gaan met werknemers, de juiste voorbeeldhouding van teamleiders, voortdurende aandacht aan alle aspecten van veilig en gezond werken. Dit bovenop het voldoen aan verplichtingen als het hebben van een RI&E.” 

Beroepsziekten

Naast arbeidsveiligheid gaat de ISZW in haar rapport ook in op beroepsziekten en het voorkomen daarvan. De inspectie schrijft dat in 2016 ruim 4100 mensen zijn overleden vanwege een beroepsziekte. De meeste beroepsziekten hebben betrekking op fysieke overbelasting. Dodelijke beroepsziekten zijn vooral het gevolg van het omgaan met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen. “Onbekendheid van de Arbo-verplichtingen en wat precies gevaarlijke stoffen zijn, zorgen ervoor dat bedrijven onvoldoende preventieve maatregelen nemen”, stelt evofenedex. 

Gevaarlijke stoffen

De Inspectie lanceert samen met vakbond FNV voor werknemers de gevaarlijke stoffenapp. Volgens evofenedex lijkt dit een stap te vroeg, omdat de inspectie ook constateert dat een groot deel van de werkgevers, met name in het MKB, onvoldoende beseffen dat zij gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen in huis hebben. De ondernemersorganisatie pleit er dan ook voor eerst in te zetten op een bewustwordingscampagne voor werkgevers.

Gerelateerde artikelen