Transportsector kwetsbaar voor tweede coronagolf in buitenland

Logistiekprofs op 7 oktober 2020 | 3 minuten leestijd

Nederlandse transportbedrijven zullen hard worden geraakt door mogelijke nieuwe buitenlandse lockdownmaatregelen. De omzet in de sector is namelijk sterk afhankelijk van de wereldwijde exportvraag. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.  In tegenstelling tot de Nederlandse dienstensector, die vooral wordt getroffen door de binnenlandse maatregelen, worden transportbedrijven en de industrie juist geraakt door maatregelen in andere landen en terugval in de wereldhandel. Nieuwe lockdowns in het buitenland hebben daarom grote economische gevolgen voor deze sectoren.

De precieze daling van de wereldhandel door een tweede golf is nog onduidelijk. Dit hangt onder meer af
van de duur van de lockdownmaatregelen die in andere landen genomen worden. De wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat uit van een daling van 8 tot 20 procent, bij een lockdown van 3 tot 12 maanden. 

Het CPB heeft per sector de impact van deze lockdownscenario’s inzichtelijk gemaakt:

Andere bedrijven dan tijdens eerste golf

“Een scherp dalende uitvoervraag ten gevolge van een tweede wereldwijde coronagolf met bijbehorende
maatregelen zal Nederlandse exportbedrijven hard raken”, concludeert het CPB. “Dit zullen echter andere bedrijven zijn dan die
in de eerste coronagolf door de binnenlandse lockdown zijn getroffen.”

Volgens het planbureau is er tot nu toe veel aandacht besteed aan ondernemers en instellingen die zwaar onder de binnenlandse maatregelen hebben geleden, zoals horecabedrijven en cultuurinstellingen. “Wat onderbelicht is gebleven, is welk effect maatregelen in het buitenland hebben gehad op
Nederlandse bedrijven. De bedrijven die hard geraakt worden door vraaguitval in het buitenland zitten met
name in de sectoren industrie en transport. Deze bedrijven blijven kwetsbaar voor nieuwe maatregelen in het
buitenland.”

Ondersteuning nodig

Op de lange termijn kunnen deze bedrijven uitgehold worden, waarschuwt het CPB. Als bedrijven in de industrie en transport omvallen kan het uitstralingseffect groot zijn, omdat ze ingebed zijn in een netwerk van Nederlandse toeleveranciers en
afnemers. “Bij een tweede golf kunnen er dus maatregelen nodig
blijven die ondersteuning kunnen bieden aan bedrijven die last blijven hebben van een langlopende terugval
in de wereldwijde exportvraag”, besluit de instantie.  

Lees ook: ‘Derde steunpakket biedt transportsector te weinig hulp’

Gerelateerde artikelen