Transportondernemers zien de komende vijf jaar zonnig in
07.06.2017 | Branchenieuws

Transportondernemers zien de komende vijf jaar zonnig in

Transportondernemers hebben vertrouwen in de toekomst. Driekwart van de ondernemers is positief over de komende vijf jaar, zo blijkt uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland. Daarmee ligt het vertrouwen van de transportondernemers op het hoogste punt in tien jaar.

Slechts een klein aantal ondernemers (3 procent) binnen de sector transport en logistiek is negatief over de toekomst op middellange termijn. Driekwart van hen is (zeer) positief over de toekomst. "Nu moeten we de sector gezamenlijk ondersteunen om dat vertrouwen ook om te zetten in groei”, adviseert Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. De rest van de ondernemers (22 procent) is noch positief, noch negatief over de toekomst. Deze groep telt een groot aantal ondernemers dat eerst wil kijken hoe het één en ander zich ontwikkelt. Zo willen ze eerst afwachten welke gevolgen de Brexit met zich meebrengt. 

Schermafbeelding 2017-06-07 om 12.01.24.

Internationale activiteiten in de lift
In eerste kwartaal van 2017 viel de bedrijvigheid hoger uit dan was voorspeld. Dat komt vooral door een sterke internationale bedrijvigheid; de binnenlandse bedrijvigheid daalde in het eerste kwartaal van dit jaar. Er was sprake van een sterke volumegroei en een stijging van de Nederlandse goederenexport in februari (+ 8 procent).

Het omzetniveau bleef gelijk aan die van het voorgaande kwartaal.  Ook hier was sprake van een daling van het omzetniveau bij binnenlandse activiteiten, terwijl het omzetniveau bij internationale activiteiten groeide. Bij het winstniveau trad een lichte daling op.  TLN citeert een ondernemer: “De tarieven staan nog steeds onder druk. Werk zat, maar het lukt niet om onze winstmarge iets te vergroten. En dat is eigenlijk gewoon nodig voor een gezonde bedrijfsvoering."

Ontevreden over prijsniveau 
Een punt van aandacht blijft het prijsniveau. Dit niveau stijgt naar het hoogste punt in vijf jaar. 37 procent van de ondernemers noteert een stijging van de prijzen, 60 procent meldt gelijke prijzen. Toch zegt dit niets over de hoogte van de prijzen zelf. 66 procent van de ondernemers is namelijk niet tevreden over de huidige prijzen. “Hoewel er in het eerste kwartaal bij een relatief groot aantal bedrijven een prijscorrectie heeft plaatsgevonden, zijn ondernemers nog steeds verre van tevreden over het huidige prijsniveau”, stelt TLN. Veel ondernemers schrijven de lage prijzen toe aan concurrentie van goedkopere, buitenlandse transportbedrijven. 

Schermafbeelding 2017-06-07 om 11.57.04.


Lees hier het volledige conjunctuurbericht. 
Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren