Transportondernemers willen meer tijd voor voorbereiding op Mobility Package

Logistiekprofs op 1 februari 2022 | 2 minuten leestijd

Transportondernemers moeten vanaf 2 februari voorbereid zijn op nieuwe Europese wetgeving. Dat is veel te vroeg, stelt TLN. Vrijwel alle lidstaten hebben namelijk nog maanden nodig om deze richtlijnen om te zetten naar nationale wetgeving. De brancheorganisatie pleit voor uitstel, of ten minste coulance in naleving en controle. 

De Mobility Package, zoals het pakket aan nieuwe Europese regels heet, moet zorgen voor een gelijk speelveld in EU-lidstaten. Een van de regels is de nieuwe detacheringsrichtlijn, die inhoudt dat chauffeurs uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hun werk als collega’s in het gastland. Volgens TLN zijn maar liefst 26 lidstaten er niet klaar voor deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Volgens de brancheorganisatie moeten de voorbereidingen van ondernemers en overheden hand in hand gaan. 

Idealiter zijn alle lidstaten tegelijkertijd klaar met omzetting van de richtlijnen naar wetgeving. Anders dreigt een lappendeken aan regelingen. Zolang de lidstaten de richtlijnen nog niet geïmplementeerd hebben, de handhaving niet op orde is en er geen duidelijke looninformatie per land is te vinden, is het volgens TLN de vraag wat er in redelijkheid wordt verwacht van de nieuwe regels en de uitvoerbaarheid daarvan. Het systeem dat vanuit Europa ter beschikking is gekomen waarmee ondernemers de lonen van hun chauffeurs in de verschillende landen moeten registreren, is bijvoorbeeld pas eind januari beschikbaar gekomen. 

TLN verwacht dat de regels uit het Mobilty Package voor kostenstijgingen gaan zorgen.Voor internationale transportondernemingen die met tientallen of soms honderden chauffeurs in verschillende landen rijden, zullen er extra administratieve lasten zijn. Ook de verplichte terugkeer van voertuigen – een andere regel uit het Mobility Package – leidt naar verwachting tot extra organisatiekosten en vergroot de kans op leegrijden. 

Gerelateerde artikelen