Transportbranche meest bang voor cybercrime en datalekken

Logistiekprofs op 26 October 2016

De transportbranche verwacht dat cybercrime en datalekken de komende tien jaar een groot risico gaan vormen. Dat blijkt uit onderzoek onder 350 bestuurders uit de transportsector. 

In het onderzoek voorafgaand aan de 2016 Transportation Risk Index beoordeelden bestuurders uit de transportsectoren zeevaart, luchtvaart en vervoer over land vijftig specifieke risico’s. De bestuurders gaven vooral aan huiverig te zijn voor de risico’s die gepaard gaan met de groeiende digitalisering. Cybercriminelen zouden namelijk steeds vaardiger en inventiever worden. Omdat supply chains, zowel digitaal als fysiek, steeds meer van elkaar afhankelijk raken, groeit het risico op cybercrime en datalekken. 

Geopolitieke onstabiliteit

Naast de digitale risico’s wordt de wereldwijde geopolitieke onstabiliteit gezien als het grootse risico voor de komende tien jaar. Dit gaat om de impact van wereldwijde gebeurtenissen op de operationele activiteiten en winstgevendheid van transportbedrijven. Een risico dat hiermee gepaard gaat zijn de acties en het beleid van regeringen, regelgevende instanties en justitie als reactie op deze gebeurtenissen.

Risicostrategieën

De sector stelt weerbaarder te willen zijn tegen dergelijke risico’s.”De transportwereld ontwikkelt zich snel, dus risicostrategieën moeten responsief en flexibel te implementeren zijn”, aldus Mark Hue Williams, Head of Transportation Industry bij Willis Towers Watson, verantwoordelijk voor het onderzoek. “Regulering en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe operationele modellen. Tegelijkertijd vinden er steeds meer aanvallen van vijandige spelers plaats die willen profiteren van de strategische rol die de branche speelt in de wereldeconomie. Dit alles speelt zich af tegen een instabiele geopolitieke en economische achtergrond, terwijl er ook een groeiende vraag is naar nieuwe vaardigheden op de werkvloer. Het is essentieel om te weten hoe je je risicostrategie moet vormgeven aan de hand van deze verschuivende krachten, en dit is een uitstekende kans voor hen die voorop gaan in het bieden van een antwoord.”

Verschillende risico’s per sector

De afzonderlijke sectoren hebben ook de risicofactoren binnen hun eigen branche een cijfer gegeven. Daaruit blijkt dat luchtvaartbestuurders het mogelijk falen van kritische IT-systemen als grootste risico zien. Voor het vervoer over land is de wildgroei aan veiligheidsregels en milieuwetgeving een belangrijk risico, wat zorgt voor hogere kosten en grotere operationele complexiteit. De zeevaartindustrie kampt in vergelijking met de andere twee sectoren in grotere mate met de risico’s die gepaard gaan met de globalisering van het klantenbestand.

Redactie LogistiekProfs