Transport kampt met toename verstekelingen

Logistiekprofs op 8 December 2014

De Nederlandse transportsector heeft steeds meer last van verstekelingen die in of onder vrachtauto’s de oversteek van het Europese vasteland naar Groot-Brittannië maken. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft in een brief aan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) gevraagd om een spoedoverleg over deze ontwikkeling.

Probleem schuift op naar het noorden
Eerder verschuilden verstekelingen zich vanaf het Franse Calais in vrachtauto’s. Om dit te voorkomen besloten vrachtwagens niet meer binnen een straal van 150 kilometer van Calais te stoppen. Dit heeft echter gezorgd voor een verschuiving van het probleem. De verstekelingen stappen nu vaak op bij de haven van Hoek van Holland. Hoeveel verstekelingen inmiddels via de Nederlandse havens de oversteek hebben gemaakt, is volgens TLN niet te zeggen. Wel worden veel telefoontjes van verontruste ondernemers ontvangen. 

Europese samenwerking
TLN hoopt dat Teeven de problematiek op Europees niveau aan wil kaarten. Nu zou het verstekelingenvraagstuk door de betrokken landen op elkaar worden afgeschoven. Als de Britse douane de vluchtelingen in een vrachtwagen aantreft, kan dat bedrijven een boete van duizenden euro’s opleveren.Verladersorganisatie EVO wil dat Groot-Brittannië de boetes voor transportbedrijven kwijtscheldt als bedrijven vrijwillig melding maken van illegalen in hun vrachtwagen.