TLN waarschuwt voor chaos bij grenzen, extra CO2-uitstoot en hoge kosten

Logistiekprofs op 18 januari 2022 | 3 minuten leestijd

Vanaf 2 februari moeten alle vrachtwagenchauffeurs bij of net na de grens stoppen om handmatig in de tachograaf aan te geven dat zij een landsgrens passeren. Dat leidt mogelijk tot chaos bij grensovergangen, onnodige extra CO2-uitstoot en hogere kosten voor vervoerders, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). 

De verplichting is onderdeel van het Mobility Package, een pakket van Europese wet- en regelgeving voor het goederen- en personenvervoer. Vanaf volgende maand wordt de tachograaf ook gebruikt om te controleren wanneer een chauffeur in het buitenland rijdt. Chauffeurs zijn dan verplicht om bij de grens of de eerst mogelijke stopplaats na de grens de landcode in te voeren. Die invoer kost, samen met het op- en afrijden, ongeveer vijf minuten tijd. 

Chaos

TLN waarschuwt voor chaos en verkeersonveiligheid aan de grenzen. Dagelijks zouden ongeveer 96.000 vrachtwagens de Nederlandse grens passeren. Alleen bij de A67 bij Venlo gaat het al om circa 14.000 vrachtwagens per dag. “Als die straks en masse bij de grens of dezelfde rustplaats of tankstation vlak na de grens gaan stoppen, staat het geringe aantal parkeerplaatsen binnen de kortste keren vol”, stelt de brancheorganisatie. 

Dit heeft grote risico’s voor de verkeersveiligheid. TLN verwacht namelijk dat veel chauffeurs deze stop zullen gebruiken om iets langer stil te staan, bijvoorbeeld om hun verplichte pauze te nemen. “Dan lopen de weinige rustplaatsen nog sneller vol. Als alle chauffeurs zich daadwerkelijk aan de nieuwe regels houden, zullen zij mogelijk ook stil gaan staan op een vluchtstrook, of in- of uitvoegstrook.”  

Risico op sancties

Wanneer chauffeurs zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen zij in Nederland of andere EU-lidstaten beboet worden en loopt de ondernemer het risico zijn vergunning kwijt te raken. Deze boetes tellen namelijk mee in het ERRU-register, een strafpuntenregister voor het weggoederenvervoer. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe streng handhavers zullen zijn voor chauffeurs die een volle parkeerplaats uit veiligheidsoverwegingen voorbijrijden en op een later moment de landcode invoeren. 

CO2-uitstoot

Naast het oponthoud bij grenzen leidt de verplichte stop tot extra CO2-uitstoot. Een vrachtwagen verbruikt ongeveer één liter diesel om vanuit stilstand op 80 km/u snelheid te komen en stoot daarmee 3.2 kg CO2 uit. In totaal zouden 96.000 vrachtwagens dagelijks onnodig 307.000 kilo extra CO2 uitstoten. Evenveel als de jaarlijkse uitstoot van 15 huishoudens. TLN benadrukt dat dit haaks staat op de duurzaamheidsdoelstellingen van de transportsector, maar ook van de Europese Unie zelf.. 

Beter alternatief

Om dit alles te voorkomen, roept branchevereniging de Europese Commissie op de bepaling te veranderen. Chauffeurs zouden dan bij eerste geplande of feitelijke stop de landcode kunnen invoeren, in plaats van direct bij of na de grens. Verder wijst TLN erop dat deze verplichting eind 2025 eindigt. Dan zullen namelijk alle vrachtwagens die internationaal rijden voorzien zijn van een nieuwe tachograaf: de smart tacho 2. Die registreert met behulp van GPS automatisch het land waarin de chauffeur rijdt. 

Gerelateerde artikelen