TLN vraagt nieuw kabinet om zekerheid

Logistiekprofs op 26 mei 2021 | 2 minuten leestijd

De sector transport en logistiek staat klaar om bij te dragen aan het herstel en de verduurzaming van de economie. Maar om dat te realiseren, hebben ondernemers zekerheid nodig. Dat schrijft TLN-voorzitter Elisabeth Post in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. 

Om ervoor te zorgen dat de sector in de toekomst samen kan verdienen en verduurzamen, vraagt TLN een nieuw te vormen kabinet ondernemers zekerheid te bieden. De branchevereniging pleit onder meer voor een invoering van de vrachtwagenheffing in 2024 met een waarborg van de afgesproken ‘terugsluis’ van de opbrengsten. 

Post wil bovendien de zekerheid dat ondernemers toegang krijgen tot middelen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld zero-emissie vrachtwagens. Daarnaast wijst TLN erop dat een tijdige en forse investering in laadinfrastructuur nodig is om de afgesproken zero-emissie-stadslogistiek in 2025 van de grond te krijgen. Als ondernemers investeren in elektrische vrachtauto’s moeten ze deze ook op tijd kunnen opladen. 

Bereikbaarheid

In de brief pleit TLN voor een spoedige uitvoering van geplande infrastructuurprojecten en een toereikend budget voor onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2025 ligt de filedruk naar verwachting weer op het recordniveau van 2019, toen files de sector 1,5 miljard euro kostten. Dat moet voorkomen worden, vindt TLN. “Om Nederland bereikbaar te houden is het noodzakelijk om op tijd te investeren in nieuwe infrastructuur en bestaande knelpunten op te lossen zodat goederen snel, op tijd en veilig op hun plaats kunnen worden gebracht.”

Daarnaast zijn veel bruggen, viaducten en wegen aan vervanging of renovatie toe. Maar er is te weinig budget om dat uit te voeren. “Ondernemers willen de zekerheid van doorstroming en zij niet verrast worden door afgesloten bruggen, viaducten of tunnels als gevolg van achterstallig onderhoud”, aldus Post.

Veiligheid

Tot slot vraagt TLN aan het nieuwe kabinet om extra handhaving. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moeten overtreders van de wet hard worden aangepakt. De brancheorganisatie van wegvervoerders wil dat de inspectie meer en effectiever gaat handhaven en de zekerheid dat overtreders snel opgespoord en beboet worden.

Gerelateerde artikelen