TLN: ‘Maatregelen stikstofprobleem onvoldoende’

Logistiekprofs op 26 September 2019

De commissie-Remkes heeft maatregelen getroffen om de gevolgen van de stikstofuitspraak te verzachten. Volgens TLN zijn die maatregelen onvoldoldoende om aanleg, onderhoud en renovatie van wegen snel te hervatten.

De commissie-Remkes (onder leiding van oud-minister Johan Remkes) werd door de Rijksoverheid ingesteld om een oplossing te bieden voor de problemen die de zogeheten ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State heeft veroorzaakt. Die uitspraak leidde ertoe dat veel bouwprojecten in Nederland stil kwamen te liggen, waaronder wegverbredingen en andere verbeteringen van Nederlands infrastructuur. 

‘Maatregelen bieden niet genoeg verlaging’

In het woensdag gepubliceerde advies van de commisie staat een aantal kortetermijnmaatregelen om de gevolgen van de stikstofuitspraak te verzachten en te zorgen dat veel bouwprojecten wel door kunnen gaan.

Zo stelt de commissie voor om de veestapel in Nederland te verkleinen en de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden. TLN vreest dat deze maatregelen niet genoeg verlaging van de stikstofuitstoot opleveren om veel bouwprojecten en infrastructurele projecten die nu stilliggen, snel weer op te pakken. 

Langere termijn

In 2020 presenteert de commissie voorstellen voor de langere termijn. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen die de stikstofuitstoot beperken van verschillende vormen van vervoer. De brancheorganisatie gaat er vanuit dat de commissie daarbij rekening houdt met het verschil tussen ammoniak, dat vooral door vee uitgestoten wordt, en stikstofoxiden, die vrijkomen door onder meer wegverkeer. Ammoniak heeft volgens TLN veel meer effect op natuurgebieden; waar de stikstofoxiden die het wegverkeer uitstoot verspreid worden via de lucht, slaat de ammoniak die vee uitscheidt direct neer. 

Geen streep door onderhoud en renovatie infrastructuur

TLN roept het kabinet nu op tot snelle actie. De brancheorganisatie hoopt dat de regering kijkt naar voorstellen die werkgeversvereniging VNO-NCW eerder deed. Bijvoorbeeld het idee om projecten wel te laten doorgaan als ze alleen tijdens de bouw met stikstofuitstoot gepaard gaan. Daarmee komt er bijvoorbeeld geen streep door onderhoud en renovatie van infrastructuur.