TLN: Investeringen in infrastructuur en verduurzaming logistieke sector onduidelijk
16.12.2021 | Branchenieuws

TLN: Investeringen in infrastructuur en verduurzaming logistieke sector onduidelijk

Het kabinet stelt in het coalitieakkoord dat de transport- en logistieke sector van economisch belang is voor Nederland. Daar is Transport en Logistiek Nederland (TLN) positief over. Alleen zet de brancheorganisatie grote vraagtekens bij de financiële vertaling van dit belang.

Volgens TLN-voorzitter Elizabeth Post is er veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen die nodig zijn om knelpunten op de weg op te lossen en de sector te verduurzamen. Het kabinet reserveert 1,25 miljard euro voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Volgens TLN is daarnaast structureel 3 miljard euro nodig voor investeringen in nieuwe infrastructuur. De brancheorganisatie denkt dat er nog veel onduidelijk is over de aanpak van de grote knelpunten die opnieuw gaan ontstaan en de financiering hiervan.

Snelle aanleg laadpunten

Daarnaast moeten vervoerders volgens TLN gefaciliteerd worden in de overstap naar emissievrij transport. Voor het slagen van de zero-emissie stadslogistiek vanaf 2025 is een snelle aanleg van publieke en private laadpunten voor vrachtverkeer essentieel. Het kabinet zegt hierop in te zetten, maar concrete plannen ontbreken nog. "Het verzwaren van het elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen", reageert Post. "Maar om de overstap naar emissievrij transport te maken hebben transportondernemers bovenal duidelijkheid nodig. Zij willen weten waar en wanneer zij hun elektrische vrachtwagen kunnen opladen en concurrerend kunnen inzetten. Helaas blijft het onduidelijk hoeveel het kabinet wil investeren in verduurzaming van materieel en laadinfrastructuur voor de logistieke sector."

Rekeningrijden

Met de invoering van rekeningrijden zet het volgens een belangrijke stap om de druk op onze mobiliteit te verminderen, aldus TLN. De brancheorganisatie benadrukt dat de invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor automobilisten niet ten koste mag gaan van de terugsluis van de netto-opbrengsten uit de vrachtwagenheffing. "Die gelden heeft de transportsector keihard nodig om de komende jaren te verduurzamen. Daar zijn al in het vorige regeerakkoord en in het klimaatakkoord duidelijke afspraken over gemaakt", zegt Post. 


Plaats een reactie (0)

Reageren