Tekort aan e-supply chain personeel bij e-commerce bedrijven
16.08.2017 | Branchenieuws

Tekort aan e-supply chain personeel bij e-commerce bedrijven

De groei van online consumentenbestedingen zorgt voor een tekort aan gekwalificeerd personeel bij e-commercebedrijven. Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures. Vooral in het functiegebied e-spply chain management blijkt het een uitdaging goed personeel te vinden. 

Dat blijkt uit onderzoek onder de leden van Thuiswinkel.org in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek. Momenteel zijn er 125.000 mensen werkzaam in de Nederlandse e-commerce branche. Alleen het afgelopen halfjaar al werden ruim 7.800 nieuwe werknemers gezocht. De geënquêteerde werknemers verwachten dat dit aantal in de nabije toekomst verder oploopt. Opvallend is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77 procent van de vacatures is hbo+.

Om het tekort op te vullen nemen vier op de tien werkgevers mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied en zorgen voor bijscholing on the job. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen, dus zij intensiveren de wervingsinspanningen. 22 procent van deze werkgevers werft internationaal.

Volgens Topsector Logistiek kan het tekort worden opgevangen door het aantal opleidingen met e-commercecompetenties versneld uit te breiden. De huidige uitstroom van opleidingen zou niet voldoende zijn om te voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven. "De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen. Mede daarom is het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel van groot belang", schrijft Topsector Logistiek naar aanleiding van het onderzoek. 

Ook aan de kwalificaties van het zittend personeel zou het een en ander schorten. Ruim tweederde van de werkgevers ervaart tekortkomingen in de vaardigheden van hun huidige personeel. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke e-commerceskills, digitale skills als om meer generieke competenties. Opvallend is de waarde die wordt gehecht aan ‘soft skills’. "De steeds meer toegepaste flexibele, ‘agile’ werkvormen vragen om competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. De snelle ontwikkelingen binnen de e-commercesector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers. Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional", aldus Topsector Logistiek. 

Het volledige rapport is hier te downloaden. 

Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren