Supply Chain-ontwikkelingen in 2020: van insight naar foresight

Hans groen op 30 december 2019 | 5 minuten leestijd

Supply chains ondergaan momenteel een stormachtige ontwikkeling. De toegankelijkheid van digitale oplossingen is afgelopen jaar sterk verbeterd. Nog altijd geldt dat productiviteit, betrouwbaarheid en kwaliteit leidend zijn bij de besturing van supply chains. De kritische functie is door de toenemende onvoorspelbaarheid van de markt, alleen maar toegenomen. De digitalisering zorgt er wel voor dat meer mogelijk gaat worden. Van insight naar foresight.

Klantinteractie

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van web-interactie, zoals de inzet van chatbots, zorgen ervoor dat klanten sneller en makkelijker uw producten kunnen vinden. De algoritmes zorgen er nu al voor dat de belangrijkste mankementen zijn verholpen. Ook kunnen webanalysetools beter tracken wat uw klant ziet, welke pagina’s en tijdsduur. Deze informatie kan gebruikt worden om nog meer uit uw webtraffic te halen dan voorheen, zonder dat daarvoor dure coding van websites nodig is. 

Machine learning

Machine learning is een techniek waarbij met gebruik van Artifical Intelligence een computer bepaalde taken ‘aangeleerd’ kan worden. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een computer bepaalde facturen herkent die normaliter als uitzonderlijk werden beschouwd. Maar machine learning kan ook pick taken in het warehouse overnemen, of defecte producten in het warehouse herkennen. 

Er komen steeds meer en betere oplossingen op de markt die ook voor het MKB bereikbaar zijn. Veel startups, vaak met ondersteuning vanuit Aziatische landen, bieden deze diensten aan.

Technologie

Een opvallende ontwikkeling is die van 3D-printing. Met deze technologie zijn grote stappen gezet. Bedrijven kunnen hierdoor onderdelen printen en het proces van productontwikkeling versnellen. Robotica zal verder steeds meer taken gaan overnemen. Van het picken van producten, tot het sorteren en samenstellen van pakketten. De intelligentie achter robotica in combinatie met een state of the art WMS zal zorgen dat meer en meer warehouses richting 100 procent automatisering en robotisering gaan. Augmented en virtual reality zullen daar verder aan bijdragen. Processen kunnen verder gestroomlijnd worden en zullen leiden tot strategische productverbeteringen.

Planning en sourcing

Nog altijd zoeken organisaties naar manieren om meer inzicht te krijgen in sourcing, productie en optimale distributie. ERP-systemen bieden mogelijkheden tot het volgen en voorspellen van marktontwikkelingen. Echter, wanneer men in een supply chain geconfronteerd wordt met verschillende systemen, is de kans op outdated informatie en de bijbehorende opslingereffecten groot. Blockchain kan daar een grote rol in spelen door het verenigen van databases over organisaties heen. Het wordt nu al toegepast om voedselveiligheid te verbeteren en het efficienter volgen van internationale zendingen.

Artificiële intelligentie (AI)

AI zal op veel terreinen zijn waarde bewijzen. Van het intelligent analyseren van consumentengedrag en het toepassen van chatbots tot het optimaliseren van voorraadmanagement. Ook wordt AI ingezet om productiefouten op te sporen die voorheen verborgen bleven. Visuele herkenningstechnieken zijn in staat om fouten op te sporen in het productieproces van organisaties.

Horizontale organisaties

Realtime wereldwijde connectiviteit stelt supply chain professionals in staat om sneller dan via de traditionele supply chain, informatie te vergaren. De digitale communicatietools, gecombineerd met AI, zullen zorgen dat er nog sneller op de klantvraag ingespeeld kan worden. In plaats van hiërarchische lijnen, zullen professionals meer en meer horizontaal werken door de gehele supply chain heen. Daarbij gaat het niet alleen om wijzigingen in vraagvoorspelling maar ook om directe verbinding met transport en warehousing. Door samenwerking tussen transporteurs kan het aantal leeg gereden kilometers sterk verminderen. 

Een andere ontwikkeling is dat supply chains korter kunnen worden: van fabrikant direct naar klant, waarbij supply chain towers een coördinerende rol spelen. Via portals kan informatie uitgewisseld worden, waardoor veel tussenliggende schakels kunnen worden overgeslagen of geïntegreerd. Hierdoor zullen de supply chain kosten binnen de keten nog verder dalen.

Advies

  • Investeer in technologie en oplossingen die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden zodat u niet alleen vandaag maar in de toekomst ook kan doorgroeien als het gaat om het verbeteren van uw efficiency.
  • Zorg dat u duidelijk weet wat uw uitdagingen zijn voor de komende jaren en zoek op grond daarvan de juiste technologie. Kies dus niet voor technologie om de technologie. Kijk ook goed welke partner u daarbij goed kan helpen in de komende jaren. 
  • Kijk verder dan de grote traditionele spelers op de technologiemarkt. Veel kleinere organisaties ontwikkelen state of the art technologie die vaak eenvoudig binnen uw IT-structuur is te integreren. Vaak bieden deze app-ontwikkelaars additionele functionaliteiten die de reguliere systemen niet bieden of alleen tegen een aanzienlijke meerprijs.
  • Onderzoek of uw IT-infrastructuur in staat is om een toename van digitale producten te integreren. Daarbij gaat het niet alleen om uw architectuur maar ook zaken als integratie, veiligheid en privacy wetgeving.
  • Realiseer u dat technologie niet zozeer gaat om het vervangen van mensen, maar om het vervangen en automatiseren van taken, waardoor uw staf meer tijd en ruimte krijgt om de technologie te ondersteunen. De toegevoegde waarde van uw personeel zal hierdoor toenemen.

Technologie zal binnen alle organisaties een dominante rol gaan spelen, waarbij de samenwerking tussen mens en machine steeds verder zal toenemen. Van de planner die ondersteund wordt door AI en algoritmes tot de magazijnmedewerkers die zij aan zij met robots zullen werken.

Auteur: Hans Groen – Adviseur Supply Chain en Performance Managementement

Gerelateerde artikelen