Sociale innovatie in de logistiek: externe branding en met medewerkers om de tafel

Logistiekprofs op 7 November 2018

Door krapte op de arbeidsmarkt en het onaantrekkelijke imago van de sector, hebben bedrijven moeite met het binnenhalen en behouden van talent. De logistieke sector snakt naar daarom naar sociale innovatie. Het project Social Innovator Logistics Limburg (SILL) helpt bedrijven bij het bevorderen van deze innovatie. Op ICT & Logistiek vertelt projectleider Fred Nooijen hoe tien deelnemende logistieke bedrijven aan de slag zijn gegaan met organisatievernieuwing.

Onderzoek laat zien dat sociale innovatie bedrijven aan alle kanten voordelen biedt: de omzet groeit gemiddeld met 9 procent, het aantal klanten stijgt met 7 procent, de winstgroei bedraagt 3 procent en medewerkers zijn doorgaans tevredener. Bovendien is sociale innovatie noodzakelijk om technologische innovaties beter te laten renderen, stelt Nooijen tijdens zijn seminar op de vakbeurs.

Vanuit die gedachte startte het KennisDC Logistiek in 2017 het project Social Innovator Logistics Limburg (SILL). Daarbij werd uitgegaan van drie doelstellingen:

Intern bedrijf: sociale innovatie hoger op de agenda krijgen binnen bedrijven;
Extern bedrijf: positionering van bedrijven als koploper van sociale innovatie (employer branding);
Extern sector: helpen bij het positief laden van de beeldvorming/het imago van de logistieke sector.Het KennisDC zocht naar tien bedrijven voor een pilot. Nooijen: “We vonden verbazingwekkend snel tien bedrijven die graag wilden deelnemen aan de pilot.” Ondr de deelnemers bevinden zich DHL, Wetron en Broekman Logistics, maar ook kleine bedrijven als Multitax. “Het is een heel divers geheel van bedrijven. Bij Multitax werken bijvoorbeeld maar vier mensen. Zij wilden toch meewerken uit ideologische overwegingen.”

Sociale volwassenheid organisaties

Bij de start van het project in februari van dit jaar werd een 0-meting gedaan naar de sociale volwassenheid van organisaties. Bevindt het bedrijf zich in Stadium 1, dan is het nog weinig bezig met sociale innovatie. Stadium 5 heeft sociale innovatie al in het DNA zitten. De meeste bedrijven in de pilot bevonden zich in Stadium 1 of 2. Geen van de bedrijven zat al in Stadium 5.

De bedrijven worstelden met verschillende uitdagingen. Bijna elk bedrijf kampte met een tekort aan logistiek personeel (8 bedrijven) en aan doorgroeimogelijkheden voor het personeel (8 bedrijven). Ook constateerden 7 van de 10 bedrijven een gebrek aan initiatief onder medewerkers.

Individueel traject

Op basis van de uitkomsten van de 0-meting werd met elk bedrijf een individueel traject gestart met verbeterpunten. “Wat opviel is dat als we met het management om tafel zaten, we hele andere uitkomsten kregen dan wanneer we met de medewerkers om de tafel zaten. Bij die laatste groep werd veel sneller concreet wat er gedaan kon worden.”

Met medewerkers om de tafel

Eén van de aspecten die het KennisDC elk bedrijf daarom adviseerde: ga met je medewerkers om de tafel zitten. “De bedrijven die daar actief mee aan de slag zijn gegaan, maken enorme stappen. Enerzijds met de inventarisatie van problemen, anderzijds met de oplossingen. De volgende stap is het formeren van werkgroepen. Elke werkgroep bestaat uit een groep medewerkers die zich bezighouden met één specifiek probleem of knelpunt. Dat is sociale innovatie ten top.”

Doorstroming op horizontaal niveau en externe branding

Daarmee werd direct het gebrek aan initiatief onder medewerkers aangepakt. Andere maatregelen die de bedrijven troffen: het laten doorstromen van medewerkers op horizontaal niveau. “Omdat er bij veel ondernemingen niet altijd mogelijkheid is voor verticale doorstroming, wordt er gekeken naar doorstroming op horizontaal niveau: functieroulatie, functieverrijking etcetera.”

De deelnemende bedrijven zijn daarnaast aan de slag gegaan met externe branding om de beeldvorming van de sector te verbeteren. “Veel organisaties deden nog helemaal niets met externe communicatie. Wij adviseerden ze om daar toch eens een begin mee te maken, maar dat vonden ze moeilijk. Bij kleine bedrijven is daar namelijk niemand voor. Het project hielp ze bijvoorbeeld bij het inschakelen van een externe partij die dat kan oppakken. Externe branding is essentieel voor het imago van de sector.”

Resultaten in december

In december worden de resultaten van de pilot gepresenteerd. Het KennisDC werkt momenteel al aan een vervolg van het project, wat niet per se in Limburg zal plaatsvinden. Er wordt in Overijssel een soortgelijk project opgestart.