Sector transport en logistiek is trage betaler

Logistiekprofs op 7 August 2018

Bedrijven in transport en logistiek wachten steeds langer met het betalen van facturen. In het tweede kwartaal van 2018 werden facturen in de sector doorgaans na 45 dagen betaald. 

Daarmee is de sector transport en logistiek de traagste betaler in het Nederlandse bedrijfsleven, zo blijkt de Graydon Barometer Betaalgedrag. In het tweede kwartaal van 2017 bungelde de sector ook al achteraan wanneer het gaat om betaalgedrag (44 dagen). Toen was IT & Communicatie de sector die het
traagst facturen voldeed. 

Grote bedrijven betalen mkb minder snel

In de eerste helft van 2018 betaalden bedrijven in Nederland hun facturen
gemiddeld na 39,9 dagen. Dat is een halve dag sneller dan een jaar geleden. Daarentegen worden facturen van
kleinere bedrijven gericht aan grote bedrijven steeds langzamer betaald. 

Volgens Graydon heeft dat te maken met het instellen van de wet uiterste betaaltermijnen, die medio 2017 in werking is getreden. Hierdoor worden grote
bedrijven verplicht om facturen afkomstig van het mkb binnen zestig dagen te voldoen. 

Wettelijke betaaltermijn

De verscherping van de wetgeving heeft er echter niet voor gezorgd dat grote bedrijven sneller zijn gaan betalen. “Integendeel, het lijkt erop dat grote bedrijven
de maximale wettelijke betaaltermijn zijn gaan gebruiken als richtlijn om het betaalgedrag richting kleinere bedrijven
juist te laten vieren”, zegt Maurice van Weerdenburg van Graydon. 

“De wet is juist ingesteld
als stimulans om ervoor te zorgen dat het mkb sneller over liquide middelen kan beschikken en het daardoor beter
in staat is om investeringen te doen of arbeidsplaatsen te creëren. Veel grote bedrijven hebben hun betaaltermijnen
juist meer verlegd richting de wettelijk gestelde 60 dagen.” 

Lees de volledige Graydon Barometer Betaalgedrag hier