Sector kampt met tekort aan chauffeurs, magazijnpersoneel en transportplanners

Logistiekprofs op 1 July 2022

De krapte op de arbeidsmarkt neemt voorlopig nog niet af. Vooral vacatures in transport en logistiek worden moeilijk vervuld, zo blijkt een jaarlijks rapport van het UWV. De belangrijkste tekortberoepen: vrachtwagenchauffeurs, heftruckchauffeurs en transportplanners. 

In het jaarlijkse rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures‘ stelt het UWV dat op landelijk niveau bijna de helft van de vacatures moeilijk te vervullen is. De krapte op de arbeidsmarkt is bijna even groot als tien jaar geleden. Dat heeft economische en maatschappelijke gevolgen; één op de vier
werkgevers ervaart inmiddels productiebelemmeringen vanwege een tekort aan personeel. Daarnaast zorgt de krapte voor toenemende werkdruk onder het huidige personeelsbestand. 

Krapte in de sector

Ook in de sector transport en logistiek is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren veel krapper geworden, mede door de economische groei. Het grootst zijn de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs, vooral voor binnenlandse ritten. De economische groei en
de vergrijzing zorgen voor een toenemend aantal vacatures. Hoewel er hard wordt gewerkt aan omscholingsprojecten is die inspanning onvoldoende om in de vraag naar personeel te voorzien. 

Distributiepersoneel

In distributiecentra en magazijnen stijgt de vraag naar personeel evengoed. Laders, lossers, sjouwers en heftruckchauffeurs zijn moeilijk te vinden. Ook aan expeditiemedewerkers en magazijnchefs is een tekort. Robotisering kan soelaas bieden, maar dat krijgt op dit moment vooral in de grotere distributiecentra gestalte. Dergelijke investeringen zijn groot en complex,
waardoor kleinere bedrijven hier niet snel in zullen investeren, aldus het UWV. 

Transportplanners

Dan zijn er nog de transportplanners. Door het specialistische karakter van deze functie is geschikt personeel moeilijk te vinden. Het wordt steeds belangrijker om mensen en materieel zo efficiënt
mogelijk in te zetten. Deze functie bevindt zich op de grens tussen mbo- en hbo-niveau. Steeds vaker wordt de
transportplanner ook ingezet om managementinformatie uit de systemen te halen en te analyseren, waardoor een
hoger opleidingsniveau gevraagd wordt.