Ruimte voor meer loon in vervoersbranche

Logistiekprofs op 21 November 2016

In de sector vervoer en post zou een extra loonimpuls verantwoord zijn. In deze branche zijn loonstijgingen de afgelopen jaren achter gebleven, waardoor er ruimte is om de lonen extra te laten stijgen. Dat concludeert de Nederlandsche Bank (DNB) in een studie over loonvorming. 

DNB stelt dat de lonen omhoog kunnen in alle sectoren die niet of in beperkte mate blootstaan aan concurrentie met buitenlandse producenten. Naast de sector vervoer en post, gaat het om de sectoren handel, horeca, verhuur en overige zakelijke diensten. Deze sectoren zouden goed zijn voor 46 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Door buitenlandse concurrentie is er in de industrie en informatie & communicatie geen ruimte voor loonstijgingen. 

Het loonaandeel (het deel van wat er jaarlijks in Nederland wordt verdiend bij de werknemers terechtkomt in de vorm van loon) zou in Nederland al een aantal jaren onder druk staan door globalisering, een verzwakte onderhandelingspositie van werknemers en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat niet aan loon wordt uitgekeerd, gaat in de vorm van rente en winst naar kapitaalverschaffers en aandeelhouders, zo schrijft het Financieele Dagblad. Het loonaandeel in Nederland komt nu uit op iets meer dan 77 procent. Dat houdt in dat er in alle sectoren gemiddeld 77 procent van wat er wordt verdiend aan lonen wordt uitbetaald. Volgens DNB is dat een daling ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Hieruit concludeert de bank dat er in bovengenoemde sectoren ruimte is voor meer loon. 

Redactie LogistiekProfs