Rentabiliteit blijft lastig voor logistiek
04.07.2017 | Branchenieuws

Rentabiliteit blijft lastig voor logistiek

De rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven blijft een punt van aandacht. Terwijl de bedrijvigheid in de sector toeneemt, stijgt de rentabiliteit maar nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). 

De opbrengsten van het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer namen in 2016 toe met respectievelijk 3,1 en 2,4 procent. Ondertussen stegen ook de totale kosten van vervoersbedrijven: bij binnenlandse vervoerders met 2,7 procent en bij grensoverschrijdende vervoerders met 2,1 procent. De stijging is onder meer toe te schrijven aan hogere loonkosten. Bedrijven kozen er in 2016 voor om meer te investeren in materieel en personeel. Het wagenpark nam gemiddeld met 3,3 procent toe en het personeelsbestand met 1,7 procent. 

Geen positief resultaat rentabiliteit

De gemiddelde rentabiliteit in binnenlands en grensoverschrijdend vervoer kwam uit op -2,5 procent, een stijging van 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De rentabiliteit verschilt fors per tak en grootte van het bedrijf. Zo noteerden gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat. Bij kleine bedrijven (2 tot 10 voertuigen) trad een verbetering van de rentabiliteit op. Ook de bedrijven met 50 of meer voertuigen zagen hun rendement verbeteren. Bij bedrijven met 10 tot 50 voertuigen trad een lichte verslechtering van het resultaat op.

Prognose 2017

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2017 heeft Panteia een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2017 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit verwacht van +0,5 procent en voor het grensoverschrijdend vervoer een rentabiliteit van -2,6 procent.

Redactie LogistiekProfs


Plaats een reactie (0)

Reageren