Regio Groot-Rijnmond heeft beste logistieke ecosysteem

Logistiekprofs op 1 July 2022

Groot-Rijnmond heeft het meest krachtige regionale logistieke ecosysteem. De regio is niet alleen nu, maar ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke bedrijven.

Buck Consultants International heeft een top 40 van regio’s in Nederland opgesteld met de meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosystemen. Groot-Rijnmond komt als beste uit de bus, gevolgd door West Noord-Brabant en Midden Noord-Brabant. 


Toekomstkracht regio’s

Het logistieke ecosysteem moet een overall inzicht geven in de toekomstkracht van de 40 regio’s in Nederland. “Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, dus niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra”, aldus Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International. “Regio’s zijn het juiste schaalniveau om logistieke ecosystemen te analyseren en te versterken, omdat arbeidsmarkt, bedrijfshuisvestingsmarkt en multimodale ontsluiting op juist dat geografische niveau onderscheidend zijn.”

BCI beoordeelde de regio’s op vier pijlers: 

  • voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties; 
  • aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;
  • ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;
  • hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Rotterdam-Rijnmond: zeehavenlogistiek en nationale distributie

De regio Rotterdam-Rijnmond kent het meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem van alle Nederlandse regio’s vanwege de combinatie van zeehavenlogistiek en nationale/ versdistributie. Bovendien kent de regio de één-na-grootste urbane agglomeratie in Nederland, met een daarbij behorende behoefte aan stadslogistiek. De regio Rotterdam-Rijnmond zal vanwege de aanwezigheid van de zeehaven ook op langere termijn aantrekkelijk blijven voor specifieke warehouses, verwacht Buck Consultants. Ook op het thema arbeidsmarkt scoort de regio goed. Dat komt door het relatief grote reservoir aan arbeidskrachten en de verschillende aanwezige logistieke opleidingen.

Brabant en Limburg scoren hoog op e-fulfilment

Hotspots West-Brabant, Midden-Brabant en Noord-Limburg bezetten plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst. De twee Brabantse regio’s scoren iets beter door hun centralere positie in Nederland, waarmee zij aantrekkelijker zijn voor nationale distributie. Als locatie voor europese distributiecentra doen de regio’s niet veel voor elkaar onder. Deze drie regio’s zijn ook voor e-commerce operaties interessant, ook omdat er onder de beroepsbevolking veel ‘feeling’ met logistiek is.

Zuidoost-Brabant scoort iets als nummer 5 beter dan Groot-Amsterdam. Beide regio’s hebben een goede uitgangspositie als ecosysteem, maar in Zuidoost Brabant speelt de maakindustrie als speerpunt in de regio een sterke rol en staat logistiek minder op de voorgrond; in Groot-Amsterdam is er ruimtegebrek voor de ontwikkeling van grotere logistieke warehouses. Beide regio’s zijn echter wel aantrekkelijke vestigingsplaatsregio’s voor individuele warehouses.

Afbeelding: Ali Suliman / Shutterstock.com