Regio Arnhem wil ruimte bieden aan XXL-dc’s

Logistiekprofs op 1 July 2022

In de regio Arnhem-Nijmegen is nog veertig hectare grond beschikbaar voor grote logistieke bedrijven. Er moet ruimte voor XXL-distributiecentra komen op logistiek knooppunt De Grift in Nijmegen en op bedrijventerrein DocksNLD, dat onderdeel uitmaakt van logistiek knooppunt Emmerich-Montferland-Zevenaar.

Dat staat in het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 uit de regio Arnhem-Nijmegen dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan zeventien gemeenteraden van de regio. Voorgesteld wordt om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor uitbreiding van De Grift in Nijmegen. Nog eens twintig hectare moet beschikbaar worden gesteld op DocksNLD in Montferland. 

De overige beschikbare ruimte voor grote logistieke bedrijven, ruim tien hectare, wordt pas vrijgegeven na een evaluatie in 2022. 

Inspelen op ruimtevraag van bedrijven

“Toen we afgelopen jaar met elkaar constateerden dat er na jaren van krimp er weer ruimte ontstond om gronden voor bedrijventerrein uit te geven, was het nodig om met elkaar nieuwe afspraken te maken”, zegt Jan van Dellen van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. “Met deze voorstellen spelen we, ook op de lange termijn, in op de ruimtevraag van bedrijven en scheppen daarmee goede voorwaarden voor een groei van de werkgelegenheid. De regio Arnhem Nijmegen blijft daardoor aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen.”