Rapport: ketenfinanciering in logistiek, wat kan je ermee?
09.11.2017 | Branchenieuws

Rapport: ketenfinanciering in logistiek, wat kan je ermee?

Ketenfinanciering kan de logistieke keten veel opleveren, maar omdat er weinig over bekend is in sector wordt er door bedrijven maar weinig gebruik van gemaakt. ING, TVM en TLN hebben daarom het rapport 'Ketenfinanciering in Transport en Logistiek' opgesteld. 

Ketenfinanciering duidt op allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie van de partijen te verbeteren, kosten te verlagen, financiële risico's te spreiden en/of waarde te creëren. Hoewel er vaak financieringsinstellingen betrokken zijn bij ketenfinanciering, gaat het vooral om bedrijven onderling. Vertrouwen tussen deze partijen is daarom van groot belang.

Beraden op positie in de keten

Omdat transportbedrijven en logistiek dienstverleners bewust en onbewust deel uitmaken van meerdere supply chains, krijgen zij volgens ING, TVM en TLN met het fenomeen ketenfinanciering te maken. Data en informatie delen en communiceren zijn essentieel om binnen ketenfinanciering een rol in te kunnen spelen. Met de het rapport Ketenfinanciering in Transport en Logistiek kunnen logistiek dienstverleners zich beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. "Traditionele logistieke dienstverleners en traditionele banken hebben veel te verliezen. Ondernemers doen er daarom goed aan om zich in het onderwerp te verdiepen en te bepalen hoe zij er vanuit hun eigen rol in de keten hiermee om willen gaan. Het rapport is hiervoor een hulpmiddel", stelt TLN op haar website. 


Plaats een reactie (0)

Reageren