'Radicale maatregelen nodig voor verduurzaming logistiek en transport'
24.03.2017 | Branchenieuws

'Radicale maatregelen nodig voor verduurzaming logistiek en transport'

Het milieu dreigt de dupe te worden van de groei die de sector transport en logistiek doormaakt. Dat concludeert de Unie voor het Wegvervoer IRU op basis van onderzoek. Om de CO2-uitstoot op de lange termijn te reduceren, is een combinatie van meerdere radicale maatregelen nodig. 

De IRU presenteert een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in Europa richting 2050 fors te doen verminderen. Tot 2030 moet de CO2-reductie met 30 procent worden verlaagd. Voor 2050 moet dat percentage 60 procent bedragen.

Lees ook: 'Milieu-impact van e-commerce valt mee'

Volgens de IRU is de 2030-doelstelling nog haalbaar binnen het huidige transportsysteem. Zo kunnen wetgeving, aanpassing van materieel een toepassing van alternatieve brandstoffen zorgen voor een behoorlijke CO2-reductie. ICT en data sharing maken innovatieve vormen van logistieke samenwerking mogelijk. Brandstofverbruik kan worden teruggedrongen door verbetering van de aerodynamica en motorefficiency. Ook verwacht de IRU een belangrijke reductie door de toepassing van geavanceerde biobrandstoffen ter vervanging van fossiele diesel.

Maatregelen niet voldoende voor 2050
Voor de doelstelling van 2050 zijn bovenstaande maatregelen echter niet voldoende, zo verwacht de IRU. De transportorganisatie pleit voor grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen en de doorontwikkeling van de verschillende transportnetwerken. Na 2030 zullen harmonisatie van logistieke systemen en autonoom rijdende voertuigen in de EU toegepast moeten worden om de doelstellingen te kunnen halen. Zo’n 40 procent van het lange afstandsvervoer zal dan elektrisch moeten plaatsvinden en de transportbrandstoffen moeten voor ten minste 30 procent uit geavanceerde biobrandstoffen bestaan.

'Potentieel laten zien' 
Volgens de IRU moeten overheden bedrijven stimuleren om zich te verbinden aan duurzame oplossingen, onder meer door inzichtelijk te maken welke impact bepaalde oplossingen op termijn hebben. “Zo kunnen vervoerders en logistiek dienstverleners de juiste keuze maken voor de korte en de langere termijn. Door op transparante wijze, liefst op bedrijfsniveau, het potentieel te laten zien, ontstaat de gewenste bereidheid om te investeren in verduurzaming. En alleen dan komen de gestelde doelen binnen handbereik.” 

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren