Prinsjesdag: extra geld naar onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Transport & Distributie 18.09.2019 | Branchenieuws

Prinsjesdag: extra geld naar onderhoud wegen, vaarwegen en spoor

De kabinetsplannen voor 2020 zijn bekend. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zetten vooral in op de basis: onderhoud aan wegen, het spoor en de waterwegen. Daarvoor is 2,6 miljard euro gereserveerd uit het Infrastructuurfonds. Een overzicht van de plannen. 

Op dinsdag maakten de minister en staatssecretaris de eerste maatregelen bekend op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt vooral ingezet op onderhoud en renovatie van wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel infrastructuur gaat al 75 jaar mee en moeten worden opgeknapt. Met de toepassing van nieuwe technieken wordt de infrastructuur duurzamer, betrouwbaarder en efficiënter in onderhoud, aldus de minister. “Het gaat goed met de Nederlandse economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dit stelt heel hoge eisen aan onze infrastructuur. Ik wil de basis op orde zodat mensen zich veilig en snel kunnen verplaatsen", aldus Van Nieuwenhuizen. 

Impuls sluizen en vaarwegen

Aanvullend op de grote reservering voor het onderhoud aan de infrastructuur geeft minister Van Nieuwenhuizen in 2020 met 100 miljoen euro uit het Infrastructuurfonds een impuls aan de Nederlandse vaarwegen. Zo komt er 10 miljoen euro beschikbaar voor verbeteringen aan de aanlegplaatsen van de veerdiensten op de Waddenzee, is er 14,5 miljoen euro voor de aanpak van diverse sluizen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en gaat er 10 miljoen naar het Maas-Waalkanaal, waar onder meer de oude sluis Weurt wordt opgeknapt. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat schippers sneller door de sluizen kunnen en er minder oponthoud op de vaarwegen is.

Wegen

In 2020 wordt bijna 3 miljard geïnvesteerd in aanleg en beheer en onderhoud van wegen. Minister Van Nieuwenhuizen zet hiermee belangrijke stappen om de groei van het autoverkeer en de zwaardere belasting van het goederentransport op de weg op te vangen.

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft in meer of mindere mate gevolgen voor een aantal wegprojecten die daarvoor in voorbereiding zijn. Een adviescollege is door het kabinet gevraagd om met een voorstel voor oplossingen te komen. Dit najaar zal de minister de Tweede Kamer informeren over de gevolgen voor nieuwe projecten.

Aan huidige wegverbredingen wordt in 2020 doorgewerkt. Volgend jaar is de verbreding van de Gaasperdammerweg klaar. De 36,5 kilometer lange weg krijgt twee keer vijf rijstroken met een tunnel door stedelijk gebied en daar bovenop een stadspark. In 2020 start het laatste project van de grootschalige verbreding van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Voor extra rijstroken op de A15, tussen Papendrecht en Sliedrecht gaat in 2020 de schop de grond in. Ook zet de minister met een voorkeursbesluit een belangrijke stap voor de wegverbreding van de A2 tussen Deil en Den Bosch. In het oosten wordt het eerste stuk van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo opengesteld: circa 30 kilometer snelweg tussen Twello en Rijssen krijgt er volgend jaar een rijstrook bij.

File-aanpak korte termijn

Minister Van Nieuwenhuizen heeft 100 miljoen uitgetrokken voor maatregelen om de files op de korte termijn aan te pakken. Naast de inzet van bergers en weginspecteurs in de buurt van de drukke snelwegen wordt het geld onder meer besteed aan een nieuwe generatie verkeerslichten die ervoor zorgen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits soepeler doorrijdt op de op- en afritten van de snelwegen. Er komen in 2020 34 van deze verkeersregelinstallaties. 

Ook neemt de minister maatregelen om te voorkomen dat te hoge vrachtwagens tunnels inrijden en daarmee schade aanrichten en files veroorzaken. Bij de Schipholtunnel komen binnenkort fotoborden waarop een vrachtwagenchauffeur een waarschuwingsbericht en een foto van zijn eigen wagen te zien krijgt als deze te hoog is voor de naderende tunnel. Zo kan hij tijdig een andere route nemen. In 2020 worden de fotoborden ook geplaatst bij de Coentunnel, waar regelmatig files ontstaan door vrachtwagens die te hoog zijn voor de tunnel.

Spoor

Staatssecretaris Van Veldhoven steekt 2,6 miljard euro in aanpassingen op en rond het spoor. Het geld wordt gebruikt om het spoor klaar te maken voor de toekomst. Om de groei aan reizigers en goederen aan te kunnen, is het nodig om het spoor intensiever te benutten. Het kabinet investeert in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS, waarmee treinen veilig dichter op elkaar kunnen rijden. De komende jaren worden spoor en treinen voorzien van dit nieuwe, digitale systeem. 

Duurzaam vervoer

De komende jaren wordt werk gemaakt van de uitvoering van afspraken uit het Klimaatakkoord. Ons transport veroorzaakt een kwart van de CO2 uitstoot. Daarom neemt het kabinet tal van maatregelen om het vervoer te verduurzamen. De aanschaf van een elektrische auto, die tijdens het rijden geen broeikasgassen uitstoot, wordt gestimuleerd. Voor particulieren en ondernemers, nieuw of tweedehands. Om het laden van elektrische auto’s net zo makkelijk als het laden van je telefoon te maken worden de komende jaren in totaal 1,8 miljoen laadpunten gebouwd, waaronder “slimme laadpunten” die de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

Circulaire economie

De ontbrekende schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de circulaire economie: een economie zonder afval. De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50 procent van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. En afval wordt zoveel mogelijk tot bruikbare grondstof verwerkt. Daarom maakt het kabinet in 2020 eenmalig 80 miljoen euro vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast maakt het kabinet in de begroting voor 2020 8 miljoen euro vrij voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.

Luchtvaart

Voor Schiphol komt een nieuwe aanpak. Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de nationale luchthaven in ruil wat extra ruimte. In de komende maanden werkt minister van Nieuwenhuizen de aanpak verder uit met de omgeving en de sector. Ook ontvangt de Tweede Kamer eind 2019 de ontwerp-Luchtvaartnota voor de ontwikkeling van de luchtvaart en de luchthavens in Nederland tot 2050. In 2020 worden de plannen definitief vastgesteld. In de zomer van 2020 neemt het kabinet een besluit over de concept-voorkeursvariant voor een nieuwe indeling van het luchtruim.

Luchtkwaliteit

In 2030 moet de gezondheidsschade door luchtvervuiling zijn gehalveerd ten opzichte van 2016.Daarom is 50 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Dit najaar presenteert staatssecretaris Van Veldhoven met gemeenten en provincies concrete maatregelen voor meer schone lucht. 

Plaats een reactie (0)

Reageren