Prinsjesdag 2016: investeringen in infrastructuur en zelfrijdende voertuigen

Logistiekprofs op 20 September 2016

Het Infrastructuurfonds wordt voortaan ieder jaar automatisch verlengd. Dat heeft verkeersminister Schultz van Haegen op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. In 2017 wordt 5,9 miljard euro vrijgemaakt voor infrastructuur. Daarnaast wordt de wetgeving aangepast om experimenten met zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.

De automatische verlenging van het Infrastructuurfonds houdt in dat de financiering van wegen, het spoor, regionaal vervoer, waterwegen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur de komende jaren zeker is gesteld. De afspraken volgen op het kabinetsbesluit van dit voorjaar om bij de begroting voor 2017 het Infrastructuurfonds al te verlengen met twee jaar, van 2028 naar 2030. Met de verlenging van het fonds hoopt het kabinet de wereldwijde toppositie van Nederland te behouden. “Nederland heeft een uitstekende infrastructuur en daarmee een stevig fundament onder de Nederlandse economie. Om onze wereldwijde toppositie te behouden zullen we ook in de verdere toekomst moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit”, aldus Schultz van Haegen.
 
Uitbreiding wegennet
Minister Schultz en staatssecretaris Dijksma trekken in 2017 5,9 miljard uit voor nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen. Door het aantrekken van de economie neemt de drukte op de wegen toe. Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. In 2016 is de A4 Delft-Schiedam open gesteld, een nieuwe verbinding die zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam. Deze kabinetsperiode komt er 717 kilometer aan extra rijstroken beschikbaar.

Zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
Daarnaast kondigt het ministerie aan dat het zich in 2017 zal inzetten op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen waarbij voertuigen met bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerscentrales kunnen communiceren zodat het verkeer beter doorstroomt. De wetgeving wordt verder aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit.


Redactie LogistiekProfs
Afbeelding: Rob van Esch / Shutterstock.com