PostNL weer onder vuur om tarieven onderaannemers

Logistiekprofs op 1 July 2022

Onderaannemers die voor PostNL bezorgen zitten naar eigen zeggen ‘vast in een systeem waarbij ze steeds verder worden afgeknepen’. Het merendeel van de onderaannemers heeft geen pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering of overtreedt de wet of cao om financieel rond te kunnen komen.

De werkwijze van PostNL was gister het mikpunt van kritiek in een aflevering van onderzoeksprogramma De Monitor. De marktleider in post- en pakketten besteedt zo’n driekwart van de pakketbezorging uit aan onderaannemers. De Monitor vroeg 76 van de 600 onderaannemers naar hun ervaringen met het bedrijf. 

Uit die rondgang blijkt dat 83 procent van de ondervraagden niet kan sparen voor een pensioen. 90 procent van hen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zichzelf of zijn werknemers afgesloten. 47 procent van de ondervraagden overtreedt de wet of cao soms om zijn onderneming financieel draaiende te kunnen houden. 

Tarieven PostNL

PostNL bepaalt zijn tarieven zelf, blijkt verder uit de uitzending. Ruim 90 procent van de gevraagde ondernemers zegt amper invloed te hebben gehad op het tarief tijdens de onderhandelingen met PostNL. “Ik werk al vijftien jaar voor PostNL, de afgelopen dertien jaar is dat perfect verlopen maar vorig jaar hadden we een tariefbespreking en dat draaide eigenlijk uit op: ‘je kan hoog of laagspringen, maar je krijgt niet wat je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden’. Dus werd er een route voor te weinig geld vastgelegd”, zegt onderaannemer Peter van der Stap tegen De Monitor. Van der Stap heeft zelf acht chauffeurs in dienst, die hij naar eigen zeggen conform de cao uitbetaalt. Daardoor houdt hij onderaan de streep te weinig over. “Het is een soort wurgsysteem waarbij ze je steeds verder afknijpen.”

Risico’s over de schutting

Jaap Koelewijn, hoogleraar corporate finance aan de Nyenrode Business Universiteit, meent dat PostNL rücksichtslos op de kosten stuurt en de risico’s van het ondernemen over de schutting gooit. “Wat PostNL doet, is de contracten tot op de laatste cent afknijpen, zodat de ondernemers precies voldoende krijgen om chauffeurs van te betalen. Maar als er iets tegenzit in termen van leegloop, schadeverloop, busjes, ziekte, ontslag dan eet dat de marge van de ondernemer op.” 

PostNL: ‘Fatsoenlijke betaling’

PostNL zegt zich niet te herkennen in de kritiek. Een groot deel van de onderaannemers rijdt al jaren voor het bedrijf. Dat is veelzeggend, reageert Barbara Limpens directeur hr-sourcing bij de afdeling Pakketten. “Dat doe je alleen als je het met elkaar eens bent over de voorwaarden waaronder je werkt. De tarieven die we hanteren zijn gebaseerd op het feit dat de ondernemer de kosten moet dekken, zijn werknemers fatsoenlijk moet kunnen betalen en een reële boterham overhoudt, waarvan pensioenvoorziening een onderdeel is.” 

Het post- en pakketbedrijf bespreekt minimaal één keer per jaar de tarieven met ondernemers. “Pas als we er uit zijn met de ondernemer over wat het tarief moet zijn, dan gaan we met elkaar door. Ook de ondernemer tekent voor het tarief.”

Limpens: “Als mensen ontevreden zijn, dan gaan we het liefst met ze in gesprek. Het is niet zo dat als mensen via de pers hun ongenoegen uiten, daar negatieve consequenties tegenover staan. Als een ondernemer de wet overtreedt, is dat niet wat wij willen. Als het gaat om het betalen van zijn mensen binnen de wettelijke kaders, is dat ook iets waar we absoluut op toezien. Wij gaan ervan uit dat een ondernemer zich gewoon net als alle andere Nederlanders aan de wet houdt.”