PostNL: ‘Pakketbezorgers nog tevredener over werk sinds coronacrisis’

Logistiekprofs op 1 July 2022

Bezorgondernemers die voor PostNL werken zijn in de coronacrisis nog tevredener geworden over hun opdrachtgever. Meer dan 90 procent van de onderaannemers is zeer tevreden tot neutraal over de samenwerking, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat zegt PostNL op basis van eigen onderzoek. De resultaten staan haaks op andere berichtgeving in de media eerder dit jaar.  

PostNL werkt steeds minder met zelfstandige pakketbezorgers. Het bedrijf geeft de voorkeur aan pakketbezorgers in loondienst. Dit geldt momenteel voor 80 procent van de bezorgers. Zij zijn in dienst bij PostNL of – in het merendeel van de gevallen – bij een onderaannemer. Sinds 2016 laat PostNL door een extern bureau de Samenwerkingsbarometer uitvoeren om inzicht te krijgen in de samenwerking deze bezorgondernemers en hun medewerkers. Dit jaar werkten 276 bezorgondernemers en 1204 externe pakketbezorgers mee aan het onderzoek. 

‘Pakketbezorgers zeer tevreden’

Uit de resultaten blijkt dat 92 procent van de bezorgondernemers in 2020 zeer tevreden tot neutraal is over de samenwerking. Ook de tevredenheid onder hun medewerkers is gestegen: 72 procent van de pakketbezorgers in dienst van bezorgondernemers is (zeer) tevreden over het werk voor PostNL, in vergelijking met 66 procent vorig jaar. De categorie neutraal daalde van 27 naar 21 procent. De omzet per uur steeg in de afgelopen drie jaar met 10 procent. (Klik om infographic te downloaden)

Aan de hand van de uitkomsten voert PostNL verbeteracties uit. Zo startte het bedrijf vorig jaar met het vernieuwen van handterminals waar pakketten mee gescand worden. Ook is het percentage zware pakketten in het afgelopen jaar met bijna 30 procent verminderd. “De resultaten van de Samenwerkingsbarometer dit jaar zijn mooi maar wij willen ons blijven verbeteren in deze snel groeiende pakkettenmarkt”, zegt Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek. “We organiseren jaarlijks klankbordgroepen met ondernemers en elke ondernemer heeft een eigen contactpersoon bij PostNL. Zo blijven we in gesprek om het elk jaar nog beter te doen. “

Ander beeld in eerdere berichtgeving

In de media werd de afgelopen maanden een ander beeld geschetst van de samenwerking tussen PostNL en bezorgondernemers. De Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) stapte in april nog naar de rechter om hogere tarieven af te dwingen. Onderzoeksprogramma de Monitor wijdde dit najaar een aflevering aan de manier waarop de marktleider met onderaannemers omgaat. Het tv-programma vroeg 76 van de 600 onderaannemers naar hun ervaringen met PostNL. Daaruit blijkt dat 83 procent van de respondenten niet kan sparen voor een pensioen. 90 procent van hen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zichzelf of zijn werknemers afgesloten. 47 procent van de ondervraagden overtreedt de wet of cao soms om zijn onderneming financieel draaiende te kunnen houden.  

PostNL bepaalt zijn tarieven zelf, blijkt verder uit de uitzending. Ruim 90 procent van de gevraagde ondernemers zegt amper invloed te hebben gehad op het tarief tijdens de onderhandelingen met PostNL.

Jaap Koelewijn, hoogleraar corporate finance aan de Nyenrode Business Universiteit, meent dat PostNL rücksichtslos op de kosten stuurt en de risico’s van het ondernemen over de schutting gooit. “Wat PostNL doet, is de contracten tot op de laatste cent afknijpen, zodat de ondernemers precies voldoende krijgen om chauffeurs van te betalen. Maar als er iets tegenzit in termen van leegloop, schadeverloop, busjes, ziekte, ontslag dan eet dat de marge van de ondernemer op.”