Pesten in vervoerssector komt vaak voor

Logistiekprofs op 24 September 2015

Werknemers in de sectoren vervoer en opslag worden nog vaak gepest op de werkvloer. Uit cijfers van het CBS blijkt dat alleen in het onderwijs meer pesterijen plaatsvinden dan in de bedrijfstak vervoer en opslag 

Pesterijen door klanten én collega’s 
In de sectoren opslag en vervoer wordt ruim 9.5 procent van de werknemers gepest door klanten. Maar ook bij onderlinge pesterijen door collega’s scoort deze bedrijfstak hoog. In 2014 werd 9,4 procent van de werknemers gepest door collega’s of leidinggevenden. Dat is een probleem, aangezien slachtoffers van pesterijen soms hun functie niet meer goed kunnen uitoefenen. Ze vertrouwen collega’s niet meer of melden zich bijvoorbeeld ziek. 

Vaak incidenten 
Bij het gros van de meldingen gaat het om incidenten. Hardnekkig pesten door collega’s en leidinggevenden overkomt ‘slechts’ 1,2 procent van de werknemers. Het zou hierbij vooral gaan om sociaal isoleren, het werk moeilijk maken, treiteren, roddelen, dreigen en in sommige gevallen zelfs om het toepassen van fysiek geweld.Langdurig en soms systematisch treiteren door externe relaties en klanten komt bij 0,6 procent van de Nederlandse werknemers voor. Uitschieters zijn ook hier vervoer en opslag (1,3 procent) en onderwijs (1,2 procent). 

Redactie LogistiekProfs