‘Pas in 2022 volledig herstel logistiek en transport’

Logistiekprofs op 1 september 2020 | 3 minuten leestijd

De schade die de sector transport en logistiek de afgelopen maanden heeft geleden door de coronacrisis lijkt vooralsnog mee te vallen. Toch blijft een volledig herstel uit tot 2022. Al wordt voor volgend jaar wel weer groei voorspeld. 

Dat stelt ABN AMRO in een nieuwe sectorprogrnose. Volgens de bank is het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli minstens 20 procent minder omzet heeft geboekt waarschijnlijk beperkt. Het lijkt erop dat veel bedrijven de schade te hoog hebben ingeschat of uit voorzorg NOW-steun hebben aangevraagd. Voor 2020 verwacht ABN AMRO dat de volumes met 5,5 procent zullen krimpen. Door de dalende vraag staan in de meeste segmenten de prijzen onder druk, waardoor de omzet nog verder zal dalen. Voor 2021 wordt een groei van 2,5 procent versteld. In 2022 is de sector weer op zijn oude niveau. 

Binnenvaart en wegvervoer later getroffen

De meeste landen in Europa worden door de coronacrisis harder geraakt dan Nederland. Hierdoor staat vooral het internationale transport onder druk, zoals in de zeevaart (-9 procent), op het spoor (-10 procent) en in de luchtvracht (-10 procent). Tot nu toe hebben de binnenvaart en het wegvervoer relatief weinig last gehad van de crisis. Door de stikstofcrisis zullen zij echter later dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een lagere bouwproductie, waardoor transportvolumes zullen dalen. Alleen bij postbezorgers en koeriers (+5 procent) groeiden de volumes, mede doordat veel consumenten de winkelstraten meden. Zo kreeg de pakkettenmarkt door online shoppende consumenten een enorme piek te verwerken.

Europese subsidies voor verduurzaming sector

Op termijn zijn de vooruitzichten gunstig en ligt herstel in het verschiet, stelt ABN AMRO. Ook liggen er kansen om de sector verder te verduurzamen. Europese regelgeving kan hierbij als vliegwiel fungeren. Zo heeft de Europese Raad vorige maand de ambitie uitgesproken strengere wetgeving in te voeren voor de zeevaart en de luchtvaart. Bovendien stelt de Europese Unie een noodfonds ter waarde van 750 miljard euro beschikbaar om de economie te stimuleren en haar klimaatambities te realiseren. 

“In het akkoord is afgesproken dat van dit bedrag 30 procent moet worden besteed aan ‘klimaatactie’. Dit betekent onder meer dat transportbedrijven op termijn schonere brandstoffen moeten gebruiken en moeten investeren in schonere schepen en vliegtuigen”, vertelt Albert Jan Swart, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Om dit mogelijk te maken, komen vermoedelijk subsidies beschikbaar voor transportbedrijven, zowel in de zeevaart en luchtvaart als in het wegtransport en de binnenvaart. Het pakket biedt hiermee een sterke financiële prikkel om te investeren in de ontwikkeling van meer duurzame transportmiddelen. Zo kan de verduurzaming van de transportsector in een stroomversnelling komen.”

Gerelateerde artikelen