​Pakketvervoerder DPD verhuist naar Oirschot

Logistiekprofs op 22 October 2015

Pakketvervoerder DPD wil graag uitbreiden en heeft daarvoor de perfecte locatie op het oog. Het bedrijf is van plan om 100 miljoen euro te investeren in een nieuw logistiek depot in Oirschot. Dat betekent dat het bedrijf vertrekt uit Best, waar het hoofdkantoor van DPD momententeel gehuisvest is. 

Vanwege regionale afspraken is het niet mogelijk dat de pakketvervoerder uitbreidt op de huidige locatie in Best. Die zou alleen kunnen op het bedrijvenpark Goederen Distributiecentrum in Eindhoven, maar daar had het bedrijf geen oren naar. De geboden ruimte in de Lichtstad is te klein en voldoet niet aan de door het bedrijf gestelde eisen. DPD verwacht namelijk in de toekomst verder te groeien en zou dan al snel opnieuw op zoek moeten naar een nieuwe locatie.

Uitzondering vanwege belangen
Vanwege de grote regionale belangen mag DPD nu wel verhuizen naar bedrijventerrein Westfields in Oirschot. Volgens de bestuurlijke regio Stedelijk Gebied, zoals de samenwerking tussen negen regiogemeenten heet, is het belang van DPD voor de regio dusdanig groot en zou het door  vast te houden aan de afspraken de regio veel geld mislopen als DPD de provincie Brabant volledig de rug zou toekeren.

Herontwikkeling in Oirschot
De komst van gigant DPD heeft er voor gezorgd dat de gemeente inmiddels aan het kijken is of het bedrijventerrein kan worden herontwikkeld. DPD heeft grote plannen en wil op het bedrijventerrein een kavel van 27 hectare bebouwen met een logistieke terminal waarvan de kosten worden geschat op 100 miljoen euro.

Goede aansluiting op snelwegen 
De CEO van DPD, Michaël van Ooijen, ziet veel potentie in de nieuwe vestigingslocatie: “We oriënteren ons al enige tijd op een nieuwe vestiging ter ondersteuning van onze huidige en toekomstige groei. Westfields Bedrijvenpark is belangrijk voor de regio. Een interessante locatie  tussen de Randstad, het Ruhrgebied en België, met een goede ontsluiting naar diverse snelwegen.”

Als alle plannen zijn goedgekeurd zal de bouw in 2016 starten. 

Redactie LogistiekProfs