Pakketpunthouders verliezen kort geding tegen PostNL

Logistiekprofs op 22 August 2016

Winkeliers die protesteerden tegen de tariefverlaging voor hun PostNL-afhaalpunten hebben van de rechter ongelijk gekregen. De winkeliers spanden een kort geding aan omdat ze flinke omzetderving voorspelden door de lagere tarieven. Volgens de rechter was hier onvoldoende bewijs voor. 

De Vereniging van Postwinkeliers (VVP) berekende dat de tariefverlaging van 25 tot 40 procent sommige winkeliers zo’n 9000 euro aan omzet zou kosten. Omdat PostNL vasthoudt aan een exclusiviteitsbeding, wat inhoudt dat winkeliers geen zaken mogen doen met concurrenten van PostNL, zouden sommige winkeliers hierdoor in de problemen komen. Volgens de rechter was er geen bewijs voor risico op een faillissement. De winkeliers zouden namelijk niet volledig afhankelijk zijn van de afhaalpunten. De rechter woog ook zwaar mee dat 99 procent van de winkeliers eerder akkoord was gegaan met de nieuwe vergoedingen. Volgens VVP gingen de winkeliers echter onder druk akkoord met het nieuwe model. 

Lees ook: Winkeliers overwegen sluiting pakketpunten door tariefverlaging PostNL

De branchevereniging verwacht meer van de bodemprocedure die nog loopt tegen PostNL. In het kort geding was de rechter door geen van beide partijen overtuigd. “Om vast te kunnen stellen wie gelijk heeft, is nader onderzoek en/of bewijslevering noodzakelijk”, luidde het oordeel.

Redactie LogistiekProfs