Overslag haven Rotterdam neemt af
21.07.2016 | Branchenieuws

Overslag haven Rotterdam neemt af

De overslag van goederen in de haven van Rotterdam is in de eerste helft van 2016 met 6,8 procent gedaald.  De daling was het sterkst in het droog massagoed (-9,9 procent). Het aantal containers dat de haven passeerde daalde met 2,3 procent. 

De omzet van het afgelopen halfjaar kwam uit op 336,9 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro lager dan in de eerste helft van 2015, toen de overslag met maar liefst 6,8 procent steeg. Het zeehavengeld daalde met 5,8 miljoen euro, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de overslag. De inkomsten uit contracten stegen met 4,5 miljoen euro. Het netto resultaat in de eerste helft van 2016 is 96,6 miljoen euro, een daling ten opzichte van 2015. Het netto resultaat bedroeg toen 122,5 miljoen euro. Volgens Port of Rotterdam is dit toe te schrijven aan een gedeeltelijke afkoop van de renteswap. "Hierdoor zijn de financiële lasten in 2016 gestegen met 29,3 miljoen euro ten opzichte van 2015 maar zullen de toekomstige rentelasten dalen. Naar verwachting zijn de investeringen voor heel 2016 ongeveer gelijk aan 2015", stelt Port of Rotterdam in een persbericht. 

Klimaatakkord, Brexit en protectionisme zijn uitdagingen
Het Rotterdamse haven- en industriecomplex zou momenteel te maken hebben met een grote dynamiek. "Het Klimaatakkoord van Parijs, onduidelijkheid over de manier waarop de energietransitie (inter)nationaal vorm krijgt, de gevolgen van een Brexit en opkomend protectionisme, de aanhoudend lage olieprijs, digitalisering van de samenleving, vorming van nieuwe allianties van containerrederijen en dergelijke leiden tot onzekerheid, maar zeker ook tot kansen", luidt het persbericht.

Energietransitie en digitalisering
Verwacht wordt dat de energietransitie en de digitalisering de komende jaren van groot belang zullen zijn voor de haven. Port of Rotterdam meldt dat de haven op beide terreinen goed is voorbereid om hierin slagen te maken. "Juist de omvang van het Rotterdamse energie- en chemiecluster, de grootte van de logistieke stromen en het feit dat hier toonaangevende bedrijven zijn gevestigd, maken dat de uitgangspositie gunstig is. Of het nu gaat om de mogelijkheden voor het vergroten van efficiency, voor biobased productie, voor benutting van overtollige warmte, voor opvang en opslag van CO2 of voor het efficiënter organiseren van logistieke processen door slimme ict-toepassingen. Innovatie is bij veel van deze processen een sleutelbegrip. Het afgelopen halfjaar zijn op het vlak van energietransitie en digitalisering verschillende concrete stappen gezet." 

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren