‘Ook logistiek gaat Brexit voelen’

Logistiekprofs op 27 June 2016

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft hoogstwaarschijnlijk ook negatieve gevolgen voor de Nederlandse logistiek. Dat stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN). De transportorganisatie meent dat overheden nu zo snel mogelijk met elkaar in gesprek moeten om de potentiele negatieve gevolgen voor handel en transport te beperken.

Door de Brexit moet Groot-Brittannië niet alleen met de EU, maar ook met andere landen nieuwe handelsakkoorden sluiten. Dat zorgt voor onzekerheid bij bedrijven en consumenten. TLN pleit voor een spoedig verloop van die afspraken, zodat de onzekerheid zo snel mogelijk wordt weggenomen.

Lees ook: De effecten van Brexit op uw supply chain

TLN benadrukt dat dit grote gevolgen kan hebben voor de logistieke sector. Er rijden dagelijks ruim 500 Nederlandse vrachtauto’s naar Groot-Brittannië. Het wegvallen van vrij handelsverkeer zal dus mogelijk negatieve gevolgen hebben voor transportbedrijven. Ook logistiek dienstverleners als expediteurs en op- en overslagbedrijven zullen negatieve gevolgen ondervinden van dalende vervoersstromen tussen de EU en Groot-Brittannië.

Redactie LogistiekProfs