Ook Italië voert minimumloon in

Logistiekprofs op 16 August 2016

De Italiaanse regering heeft in navolging van andere Europese landen een wet aangenomen die het minimumloon voor vrachtwagenchauffeurs garandeert. Chauffeurs moeten in de landen die het minimumloon hanteren kunnen aantonen dat ze een bepaald minimum bedrag per maand ontvangen. Hoe de Italiaanse wet precies zal worden ingevuld, is nog niet bekend.

De nieuwe wet moet chauffeurs betere rechten geven, zoals een minimumloon, minimum aantal vakantiedagen, rusttijden en een maximaal aantal uren dat per dag gewerkt mag worden. Ook hygiëne en gezondheid worden geregeld in de wet. De wetswijziging moet zorgen voor gelijke rechten, ook voor chauffeurs die vanuit het buitenland worden aangetrokken.

Invulling wet

Het minimumloon gaat onder meer gelden voor de transportbranche, maar het is nog niet geheel duidelijk wie daar precies onder valt. Voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers komt er in Italië een registratieplicht. Op die manier kan de Italiaanse overheid zicht houden op de duur van de werkzaamheden en de verblijfsplek. Hiervoor moeten verschillende documenten worden bijgehouden en twee jaar worden bewaard. Daarnaast wil Italië voor die groep ook een vertegenwoordiger per bedrijf die fungeert als aanspreekpunt om de registratie te kunnen overleggen.

Protest Frans minimumloon 

De naleving van de wet heeft in andere Europese landen gezorgd voor meer papierwerk vanwege de registratieplicht. Door de grote papierwinkel die met het minimumloon gepaard gaat, kwam de transportbranche in Frankrijk in opstand tegen invoering van de wet. Het protest mocht niet baten. Sinds 1 juli 2016 is het minimumloon in Frankrijk van kracht. 

Redactie LogistiekProfs