Noorwegen doet diesel- en benzinevoertuigen in de ban

Logistiekprofs op 19 August 2016

Noorwegen maakt stappen op het gebied van duurzaamheid. Het land wil per 2025 auto’s en vrachtwagens die op diesel of benzine rijden gaan verbieden. Truckers die deze wagens rijden komen het land niet meer in. De plannen voor het verbod staan vermeld in het Nationaal Vervoer Plan. Een meerderheid van het kabinet heeft aangegeven wel wat te zien in de plannen.

Ook wil Noorwegen vanaf 2025 geen auto’s meer verkopen die op benzine of diesel rijden. Noren moeten vanaf dat jaar op zoek naar alternatieven, zoals elektrisch aangedreven auto’s. Om de aanschaf van een elektrische auto te promoten, ontvangen inwoners van Noorwegen belastingvoordeel. De maatregel helpt, want in geen ander Europees land is de verkoop van elektrische auto’s zo hoog als in het Scandinavische land, afgezet tegen het aantal inwoners. Zo’n vijftien procent van alle personenauto’s die nieuw geregistreerd worden, is elektrisch aangedreven. 

Scheepvaart
Als verdere stap op het gebied van duurzaamheid, wil Noorwegen ook zorgen dat alle schepen en veerboten emissievrij worden. Die maatregel wordt waarschijnlijk vanaf 2030 ingevoerd.

Redactie LogistiekProfs