Nog niet eerder zoveel vraag naar logistiek vastgoed

Logistiekprofs op 1 juli 2022 | 2 minuten leestijd

De vraag naar logistiek vastgoed was nog nooit zo hoog als in het afgelopen jaar. Zowel bedrijven als beleggers zochten massaal naar distributiecentra en grootschalige opslagruimten. 

In de pubicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2018 stelt NVM Business dat er vorig jaar 3,1 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed is afgezet. Bijna 2,2 miljoen vierkante meter had betrekking op nieuwbouw, een duidelijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In het zuiden van het land was – net als in andere jaren – de vraag naar logistiek vastgoed het hoogst. In Noord-Brabant werd bijvoorbeeld meer dan 800.000 vierkante meter in gebruik genomen. 

Toename verhuurd vastgoed

Behalve een grotere vraag naar nieuwbouw, werd de markt ook gekenmerkt door een toename van het aantal gehuurde ruimten. In de totale opname van logistiek vastgoed lag het aandeel gehuurde ruimten boven de 75 procent. 

Het beschikbare aanbod van distributiecentra en grootschalige opslagruimten nam nauwelijks af. Dat komt mede omdat investeerders en beleggers meer risico namen met vastgoed; er werd gebouwd zonder dat er op voorhand een huurder was. Eind 2018 stond ongeveer 2,33 miljoen vierkante meter te huur en te koop. Daarvan bestond 725.000 vierkante meter uit nieuwbouw. 

Panden staan minder lang leeg

NVM noemt het positief dat het structurele of langdurige aanbod vorig jaar met 35 procent omlaag ging. De aanbodsituatie vertoonde grote regionale verschillen. Terwijl Noord-Holland werd geconfronteerd met een sterke toename van leegstaande distributiecentra, was in Noord-Brabant sprake van een flinke daling van het aantal beschikbare meters.

Huurprijzen stabiel

De ontwikkeling van vraag en aanbod had weinig effect op de huurprijzen; die bleven over het geheel genomen stabiel. Alleen in de regio’s Rotterdam en Eindhoven ging de gemiddelde huurprijs iets omhoog.

Gerelateerde artikelen